Vláda: V SR je Program rybné hospodárstvo zameraný na sladkovodnú akvakultúru


Dátum: 06.07.2022

Obrázok k aktualite Vláda: V SR je Program rybné hospodárstvo zameraný na sladkovodnú akvakultúru
V Slovenskej republike je Program rybné hospodárstvo na roky 2021 až 2027 zameraný na odvetvie sladkovodnej akvakultúry. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

"Hlavným cieľom programu je podpora konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry, zabezpečenie vysokej úrovne verejného zdravia a vytváranie vyššej pridanej hodnoty produktov akvakultúry a rovnako zvýšenie povedomia o sektore akvakultúry a skvalitnenie zberu údajov. To je zároveň hlavným cieľom pre oblasť akvakultúry definovanej v Zelenej dohode a stratégii Európskej komisie (EK) 'Z farmy na stôl'," priblížil v predkladacej správe agrorezort.

Program je nástrojom čerpania prostriedkov z Európskeho námorného a akvakultúrneho fondu v programovom období 2021 až 2027 a národných zdrojov vo výške 21.750.611 eur. Riadiaci orgán MPRV je povinný predložiť EK program najneskôr do troch mesiacov po predložení Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027, teda do 8. júla 2022.

Zdoj: TASR

Skočiť na hlavné menu