Vláda: Čerpanie eurofondov z veľkej časti závisí od prijímateľov


Dátum: 07.06.2023

Obrázok k aktualite Vláda: Čerpanie eurofondov z veľkej časti závisí od prijímateľov
Slovensku zostalo ku koncu mája vyčerpať ešte 4,29 miliardy eur zo "starých" eurofondov. Projekty s podporou z európskych štrukturálnych fondov sú už však zazmluvnené na vyššiu sumu. Efektívne čerpanie eurofondov tak do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli. Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, ktorú v stredu schválila vláda.

Časť nevyčerpaných prostriedkov vo výške 1,04 miliardy eur by sa podľa materiálu mohla využiť na podporu riešenia energokrízy (SAFE), ďalších 315,2 milióna eur má byť presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím utečencov z Ukrajiny a ich integráciou do spoločnosti (FAST CARE). Realizáciou týchto opatrení sa čerpanie eurofondov dostane na úroveň 79,75 % z pôvodných 10,21 miliardy eur (bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať až do 31. decembra 2025).

"Za predpokladu úspešnej realizácie SAFE a FAST CARE sa zníži zostávajúca suma potrebná na vyčerpanie celej alokácie do marca 2024 zo zazmluvnených projektov na 2,94 miliardy eur, ktoré sú kryté ešte nevyčerpanými projektami v objeme 5,30 miliardy eur, čo predstavuje 180 % z potrebnej sumy 2,94 miliardy eur," priblížila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková v materiáli.

Najviac financií v súčasnosti zostáva na čerpanie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, kde je k dispozícii ešte 1,92 miliardy eur. Operačný program Kvalita životného prostredia má ešte na čerpanie 969 miliónov eur a Integrovaný regionálny operačný program 798 miliónov eur.

Vašáková na zlepšenie čerpania prostriedkov EÚ okrem využitia financií na projekty SAFE a FAST CARE zdôraznila možnosť využívania 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci operačného programu/fondu bez potreby realokácie. Pomôcť by malo aj využívanie rozdelenia projektov na dve fázy, z ktorých druhá bude ukončená v programovom období 2021 - 2027, či využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8. účtovný rok na dofinancovanie zvýšených výdavkov projektov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu