Vicepremiérka Remišová v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody


Dátum: 19.07.2022

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody
Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová v pondelok v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody. Ide o kľúčový dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období. Spolu s vicepremiérkou Remišovou pod dokument svoj podpis symbolicky pridali členovia Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit.

„Partnerská dohoda bola pripravená v náročnom období, ktoré poznačila najskôr pandémia COVID-19 a neskôr aj bezprecedentná vojenská agresia Ruska voči Ukrajine. Výsledný dokument tak odzrkadľuje tieto náročné výzvy, ale aj zložité premeny, ktorými Slovensko ako krajina a naša spoločnosť prechádzajú. Partnerská dohoda je kombináciou odvahy a ambicióznosti v najťažších časoch v celej histórii samostatnosti Slovenska. Som nesmierne vďačná, že vďaka profesionalite a nasadeniu celého ministerstva sme úspešní a máme pripravený veľmi dobrý strategický investičný plán.  A to aj napriek tomu, že vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine prešla Partnerská dohoda ešte zásadnou aktualizáciou, aby zohľadnila nové geopolitické hrozby a požiadavky na strategickú energetickú bezpečnosť Slovenska,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Partnerskú dohodu symbolicky podpísala v pondelok po stretnutí s komisárkou zodpovednou za politiku súdržnosti a reformy Elisou Ferreirou a komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva  Nicolasom Schmitom.

Remišová poďakovala Európskej komisii za profesionálnu spoluprácu a veľmi dobrú komunikáciu so Slovenskou republikou s tým, že Partnerská dohoda je pripravená na mimoriadne vysokej úrovni, zohľadňuje všetky výzvy a vytvára priestor na premenu Slovenska na modernú, zelenú a inovatívnu krajinu. Zároveň zdôraznila participatívny prístup pri jej príprave. „Do prípravy Partnerskej dohody sme zapojili stovky aktérov – od ministerstiev, úradov, samospráv, zamestnávateľov a akademickej obce, až po mimovládne organizácie a verejnosť.  Je to výsledok bezprecedentnej celospoločenskej diskusie a konsenzu, ktorý je najmä v dnešnej polarizovanej spoločnosti mimoriadne potrebný.”

Vicepremiérka informovala, že najväčšia časť investícií bude smerovať na zelené a klimatické ciele, vrátane zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. „Agresia Ruska proti Ukrajine nám všetkým ukázala, že už sa nemôžeme spoliehať na doterajšie zdroje energie. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť, ale aj ako sa vyrovnať s dopadmi klimatickej zmeny,” zdôraznila Remišová.

Dôležitá časť zdrojov bude ďalej smerovať na vedu, výskum, podporu inovácií, keďže len inovácie zabezpečia kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie platy pre ľudí na Slovensku. Vicepremiérka zdôraznila, že investície z nových eurofondov pokryjú tiež obrovské investičné dlhy z minulosti, ako sú napríklad vodovody či budovanie kanalizácií.

Druhý najvyšší objem investícii pôjde do sociálnej oblasti a na vzdelávanie, ktoré je kľúčom k úspechu Slovenska. Takisto sa mení aj prístup k riešeniu problémov marginalizovaných komunít, pri ktorých sa na rozdiel od minulosti investície sústredia na integrované projekty, ktoré by mali priniesť viditeľné a konkrétne výsledky.  
Ministerka  Remišová vyzdvihla, že Partnerská dohoda je zároveň  veľkou  reformou v riadení eurofondov. „Namiesto opakovania  starých chýb z predchádzajúcich období prichádzame s revolučnou zmenou.  Jeden program a jedny pravidlá prinesú lepší manažment, zrýchlenie procesu čerpania eurofondov a transparentnosť. Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a zrýchli tak, aby sa peniaze dostali čím skôr do regiónov, tam kde ich ľudia najviac potrebujú,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Skočiť na hlavné menu