Vicepremiérka Remišová: Štedrá podpora pre rozvoj ekoturizmu v Prešovskom kraji – na cyklotrasy v Poloninách dávame 10 miliónov eur


Dátum: 09.12.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Štedrá podpora pre rozvoj ekoturizmu v Prešovskom kraji – na cyklotrasy v Poloninách dávame 10 miliónov eur
Ekoturizmu dávame zelenú. Rozvoju cykloturizmu v Národnom parku Poloniny pomôže 10 miliónov eur z novej výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výzva pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) je súčasťou európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou dobehnúť vyspelejšie regióny členských štátov Únie. Podpora z eurofondov bola nosnou témou dnešného stretnutia vicepremiérky a ministerky regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej s predsedom PSK Milanom Majerským.
 
„Poloniny na samom severovýchode Slovenska sú národným parkom, ktorého úžasný potenciál sme doteraz nedokázali dostatočne využiť. Práve citlivý rozvoj cykloturistiky s ohľadom na ochranu prírody môže byť jedným z faktorov, ktorý pomôže rozbehnúť rozvoj regiónu, služieb a zamestnanosti. Sieť tunajších turistických trás plánuje Prešovský  kraj rozšíriť až na dĺžku 86 kilometrov. Slúžiť by mali pešej, cyklistickej ale i jazdeckej turistike a ich súčasťou majú byť aj miesta na pozorovania vtákov a divej zveri či na stanovanie,“ vyhlásila po stretnutí s prešovským županom vicepremiérka Veronika Remišová.
 
Prešovský samosprávny kraj peniaze z eurofondov využije na projekt Poloniny trail, ktorý má priniesť viacúčelovú turistickú trasu prepojenú na už existujúce trasy pre cyklistov. „Projekt Poloniny trail sa naozaj hýbe veľkými krokmi dopredu, čo ma veľmi teší. Na oživenie Polonín sme vynaložili už nemalé úsilie, len za posledný rok sme absolvovali viac než 50 stretnutí a viacero terénnych výjazdov. Hľadali sme čo najohľaduplnejšie riešenia trasovania cyklotrás, ktoré sa najmenej dotknú vlastníkov pozemkov či vzácnych biotopov. Som presvedčený, že aj vďaka podpore ministerstva investícií sa nám podarí zatraktívniť Národný park Poloniny, ktorý si zaslúži pozornosť pre svoju jedinečnosť nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ uviedol prešovský župan Milan Majerský.
 
Financie z výzvy sa použijú na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu cykloturistických trás. Konkrétne ide o tri úseky turistického chodníka Poloniny trail: Snina – Stakčín, Ulič - Uličské Krivé a Starina - Ruské. Európske zdroje môže kraj získať tiež na doplnkovú infraštruktúru cyklistického turizmu, ako sú chránené parkoviská a stojany pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, ale aj hygienické zariadenia a ďalšie. Z výzvy sa zároveň dajú podporiť projekty propagujúce cyklistickú dopravu, napríklad webové portály či mobilné aplikácie. Celková predpokladaná dĺžka navrhovaného turistického okruhu je 86 kilometrov.
 
Národný park Poloniny sa rozprestiera v najvýchodnejšej časti Slovenska. Susedí s národnými parkmi v Poľsku a na Ukrajine a jeho súčasťou sú aj viaceré vzácne pralesy. Žije a rastie tu množstvo chránených druhov, pričom viaceré iba na území Polonín. V roku 1993 park zaradila organizácia UNESCO do siete medzinárodných biosférických rezervácií. V júni 2007 zapísali do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO jeho pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch spolu s Vihorlatským pralesom vo Vihorlatských vrchoch a s pralesmi na Ukrajine. Napríklad prales Stužica je najväčším komplexom bukového pralesa na Slovensku a v pralese Havešová rastú najvyššie buky na svete. Súčasťou územia národného parku je tiež Park tmavej oblohy Poloniny a návštevníci môžu obdivovať aj niekoľko historických drevených kostolov.
 
„Príroda patrí medzi najväčšie poklady Slovenska. Naše hory, lesy, majú tiež veľký potenciál pre rozvoj ekoturizmu. Nielen domáci, ale aj zahraničný, lebo v Európe nie je veľa krajín, ktoré by sa mohli pýšiť takou krásnou a na mnohých miestach ešte takmer panenskou prírodou ako má naša krajina. Citlivý ekoturizmus, ktorý v prvom rade rešpektuje ochranu nášho prírodného bohatstva, môže ľuďom v regiónoch priniesť nové podnikateľské príležitosti, pracovné miesta a lepšiu životnú úroveň. Preto v podpore podobných projektov, ako teraz v Prešovskom kraji, budeme pokračovať aj naďalej,“ dodala vicepremiérka Remišová.
 
Cieľom európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions) je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov únie. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou od roku 2015 a ako prvé sa do nej zapojili viaceré regióny Poľska a Rumunska. Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický kraj a Košický kraj.
 
Výzva na podporu projektu cyklotrasy Poloniny trail je v poradí druhou pre Prešovský samosprávny kraj z iniciatívy Catching-up Regions. Ministerstvo investícií v apríli 2020 v rámci iniciatívy vyhlásilo tiež výzvu na podporu odbornej praxe na stredných odborných školách v Prešovskom kraji. Vďaka výzve sa výrazne zvýši kvalita odbornej prípravy na piatich stredných odborných školách, ktoré predložili 11 projektov v celkovej výške 31,3 milióna eur. Za tieto peniaze školy zmodernizujú svoje odborné učebne, nakúpia potrebné zariadenia, ale tiež obnovia internáty alebo zateplia svoje budovy.
 
„Investície do stredného odborného vzdelávania považujem za veľmi dôležité. Žiaľ, dnes sa až 63 % absolventov stredných škôl uplatňuje mimo odboru, ktorý vyštudovali. Viac ako tretina stredoškolákov by si v prípade možnosti opätovnej voľby už svoj študijný odbor nevybrala. Pritom práve stredné školy sú v regiónoch kostrou budúcej zamestnanosti. Aby si mladí ľudia mohli nájsť dobrú prácu doma, vo svojom regióne, musia mať vzdelanie a zručnosti, o ktoré je na trhu práce záujem,“ dodala Remišová.


Prezentácia

 
Novo vyhlásenú výzvu nájdete na:  


https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-infrastruktury-cyklistickej-dopravy-v-ramci-iniciativy-catching-up-regions-presovskeho-kraja-kod-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-82/1124-67-1124-17358/
 

Skočiť na hlavné menu