Viac ako polovica slovenského obyvateľstva si myslí, že obyvatelia Slovenska nie sú dobre informovaní o európskych záležitostiach


Dátum: 25.12.2023

Obrázok k aktualite Viac ako polovica slovenského obyvateľstva si myslí, že obyvatelia Slovenska nie sú dobre informovaní o európskych záležitostiach
Viac ako polovica slovenského obyvateľstva si myslí, že obyvatelia Slovenska nie sú dobre informovaní o európskych záležitostiach, ide o 55 percent z nich. Naopak, 41 percent Slovákov si myslí, že slovenské obyvateľstvo je dobre informované o európskych záležitostiach. Vyplýva to z výsledkov Štandardného Eurobarometra 100.

Zber údajov na Slovensku realizovala agentúra MNFORCE, na reprezentatívnej vzorke 1 006 respondentov, a to formou osobných rozhovorov. Zber dát sa uskutočnil od 23. októbra do 10. novembra 2023. V porovnaní s priemerom Európskej únie (EÚ) boli slovenskí respondenti optimistickejší, podiel tých, ktorí považovali informovanosť za dobrú, bol o 19 percentuálnych bodov vyšší než v EÚ27. Vnímanie vlastnej subjektívnej informovanosti o európskych záležitostiach je mierne kritickejšie. To, že sú dobre informovaní o európskych záležitostiach, si myslí 48 percent opýtaných na Slovensku, 51 percent je toho názoru, že nemajú dostatok informácií. Informácie o EÚ, jej politike či inštitúciách si Slováci najčastejšie vyhľadávajú prostrednítvom tradičných médií, ako sú rozhlas, televízia či písaný text, robí to 49 percent z nich. Ďalších 42 percent na to využíva rozhovory s priateľmi, príbuznými a kolegami. Ako zdroj informácií o európskych záležitostiach využívalo 29 respondentov informačné internetové stránky, 23 percent sociálne siete a 19 percent hľadalo dané informácie na internetových stránkach inštitúcií a oficiálnych stránkach. O takéto informácie sa nezaujíma a nikdy ich nevyhľadáva 17 percent opýtaných. Pri porovnaní s priemerom EÚ využíva slovenské obyvateľstvo omnoho častejšie ako zdroj informácií o európskych záležitostiach rozhovory s rodinou, priateľmi a kolegami, a to o 13 percentuálnych bodov.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu