V zozname priorít na obnovu NKP z eurofondov je 24 objektov


Dátum: 22.03.2023

Obrázok k aktualite V zozname priorít na obnovu NKP z eurofondov je 24 objektov
Ministerstvo kultúry (MK) SR identifikovalo 24 prioritných národných kultúrnych pamiatok (NKP) vo vlastníctve štátu, na ktorých obnovu chce použiť 220.950.000 eur z eurofondov, disponibilných v rámci nového programového obdobia 2021 - 2027. Do indikatívneho zoznamu prioritných NKP zaradili aj Galériu Jozefa Kollára nachádzajúcu sa v centre Banskej Štiavnice, zasiahnutého sobotňajším (18. 3.) požiarom. Návrh priorít na obnovu NKP vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov fondov EÚ vzala vláda na stredajšom rokovaní na vedomie.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) po rokovaní vlády uviedla, že témou diskusie bola možná alternatíva pri banskoštiavnickej NKP v zozname, keďže požiarom bol výraznejšie ako galéria zasiahnutý objekt Bergerrichtu, kde je mineralogická expozícia. "Toto ale bude predmetom rokovaní na pôde Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, zvažuje sa vyhlásenie mimoriadnej výzvy pre Banskú Štiavnicu a a objekty NKP," vysvetlila Milanová.

Rezort kultúry pripomína, že zdroje na obnovu pamiatok umožňuje zadefinovanie špecifického cieľa, ktorým Európska komisia zvýraznila posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. V rámci Programu Slovensko je na tento cieľ alokovaných 234 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Peniaze sú určené pre pamiatky na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Milanová upozornila, že eurofondy sa vôbec prvýkrát použijú na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Konkrétne čerpanie zdrojov bude zabezpečené prostredníctvom výzvy, resp. výziev, ktoré bude vyhlasovať MIRRI. "Predpoklad je, že výzva bude vyhlásená v priebehu tohto roka," uviedla.

Zoznam priorít vychádza aj z pasportizácie, ktorá skúmala stavebnotechnický stav NKP a ich pripravenosť na pamiatkovú obnovu, ako aj nevyhnutnosť tejto obnovy. Ministerstvo kultúry identifikovalo 20 NKP v správe rezortu, resp. jeho organizácií, ďalšie štyri boli zaradené na základe žiadosti iných ministerstiev v rámci pripomienkového konania.

V navrhovanom zozname aj s návrhom na konkrétnu sumu určenú na obnovu je prvá budova Matice slovenskej v Martine, Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku, kaštieľ vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho, Múzeum Slovenských národných rád v Myjave, dom Majstra Pavla v Levoči, rodný dom Vladimíra Clementisa v Tisovci, kaštieľ v Dolnej Strehovej, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore a Penov dom v Banskej Bystrici. Takisto kaštieľ Strážky, kaštieľ Betliar, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kaštieľ Dolná Krupá a takisto kaštieľ a hrad Modrý Kameň. V zozname je tiež Spišský hrad, Zvolenský a Bojnický zámok a Etnografické múzeum v Martine.

V rámci štyroch pamiatok, ktoré sú v správe iných ministerstiev, bolo do zoznamu zaradené Múzeum SNP – pamätník v Banskej Bystrici i expozícia v Kališti (zriadovateľom je Ministerstvo obrany SR), kaštieľ vo Svätom Antone (v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, ktorá je v správe Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Jednotlivé sumy (rozpísané v tabuľke predloženého materiálu) i celková alokácia vo výške 220.950.000 eur vychádza z odhadu podľa cien v roku 2022. "Ich výška sa môže meniť v závislosti od vývoja cien tovarov a služieb a cien energií v čase realizácie rekonštrukčných prác," upozornil rezort kultúry. Suma tiež nezahŕňa personálne výdavky na realizáciu projektu zabezpečujúce obnovu vybraných NKP.

Rezort upozorňuje, že v dôsledku dlhodobého podfinancovania obnovy pamiatkového fondu sa počas predchádzajúcich období naakumuloval v tejto oblasti investičný dlh na úrovni 5,4 miliardy eur. "Z vyše 17.000 pamiatkových objektov na Slovensku je 25 percent v narušenom stave, z toho päť percent v dezolátnom stavu," pripomína MK.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu