V Stropkove zmodernizovali učebne najmladšej školy za vyše 192.000 eur


Dátum: 12.06.2023

Obrázok k aktualite V Stropkove zmodernizovali učebne najmladšej školy za vyše 192.000 eur
Krátko pred záverom školského roka ukončilo mesto Stropkov projekt pod názvom Modernizácia učební v ZŠ Stropkov. Žiaci tamojšej Základnej školy na Konštantínovej získali vďaka zdrojom z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) nové učebné pomôcky a zrekonštruované boli aj viaceré odborné učebne. Projekt podala samospráva ešte v roku 2017 a realizovať ho začali v polovici roka 2018. Pôvodne rátali s jeho ukončením v priebehu dvanástich mesiacov, napokon sa toto obdobie predĺžilo na päť rokov.

„Dĺžku realizácie tohto projektu ovplyvnila situácia v rámci IROP-u kvôli zdĺhavým procesom zo strany riadiaceho orgánu, ktorým bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Neplánované zdržanie nastalo aj pri verejných obstarávaniach a nevyhnutných procesoch spojených s ich kontrolami a napokon si svoj čas vyžiadala aj dodávka jednotlivých druhov tovaru. Som však rád, že aj keď to trvalo pomerne dlho, projekt sa nám podarilo úspešne ukončiť a škola získala vybavenie za takmer 200 tisíc eur,“ skonštatoval primátor mesta Ondrej Brendza.

Modernizácie sa dočkali fyzikálna, biologická, chemická, jazyková a počítačová učebňa, ako aj školské dielne. Súčasťou učební sú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľov. Každá z nich bola vybavená novými modernými pomôckami, ktoré zatraktívnia výučbu jednotlivých predmetov. „Tento projekt začal realizovať ešte môj predchodca a sme radi, že sme už na konci. V jeho záverečnej etape sme sa dočkali modernizácie učební techniky, fyziky, chémie a informatiky. Cieľom projektu bola moderná základná škola, poskytujúca kvalitné vzdelanie. Vyriešili sme tiež problém morálneho zastarania IKT učební, ale aj ďalších špecializovaných pracovísk. Veľkým prínosom je aj nový nábytok, keďže ten pôvodný, spred viac ako 20 rokov, pomaly dosluhoval,“ uviedol riaditeľ školy Jaromír Zachar.
Skočiť na hlavné menu