V SOŠE Poprad by mali na jar stavať nové vzdelávacie centrum za 8,4 milióna eur


Dátum: 13.01.2023

Obrázok k aktualite V SOŠE Poprad by mali na jar stavať nové vzdelávacie centrum za 8,4 milióna eur
 
Na jar by sa malo začať s výstavbou nového vzdelávacieho centra v areáli strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v popradskej mestskej časti Matejovce. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová pre TASR potvrdila, že po opakovanom verejnom obstarávaní už majú vysúťaženého zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť Metrostav Slovakia. Zatiaľ však nedošlo k uzavretiu zmluvy o diele z dôvodu prehodnocovania prekročenia výšky schváleného nenávratného finančného príspevku a plánovaného fázovania projektu.

Projekt zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠE realizuje kraj ako zriaďovateľ školy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a iniciatívy CURI (Catching-Up Regions). "Po podpise zmluvy a odoslaní dokumentácie na IROP sa ešte zrealizuje kontrola verejného obstarávania. Začiatok výstavby predpokladáme v marci, resp. v apríli tohto roka. Lehota výstavby je 18 mesiacov a celkové náklady stavby po obstarávaní sú na úrovni takmer 8,4 milióna eur s DPH," doplnila hovorkyňa. V súvislosti so zmluvou o diele kraj stále čaká na metodické usmernenie riadiaceho orgánu pre IROP k fázovaniu projektov. Musí mať totiž objasnené nevyhnutné podmienky a procesy, ktoré je potrebné dodržať, keďže ide o investíciu financovanú z dvoch programových období.

V rámci projektu sa ráta s vybudovaním výcvikového polygónu s vybavením. "Ide o nové vzdelávacie centrum, ktoré bude slúžiť ako moderné pracovisko zamerané na budúcnosť v oblasti elektrotechniky, automatizácie a strojárstva s cieľom zvýšiť záujem o prácu v elektrotechnickom priemysle a súvisiacich oblastiach. Investícia je doplnená o vybavenie auly - prezentačného centra a dobudovanie športového zázemia v areáli školy," priblížila Jeleňová s tým, že celá stavebná časť bude doplnená o materiálno-technické vybavenie v celkovej výške viac ako 2,11 milióna eur. Pribudnú tam automatické montážne linky pre elektropneumatiku, vybavenie pre učebne fotovoltiky, technologické pracoviská elektrotechnických laboratórií pre slaboprúd a silnoprúd a tiež prístroje na prototypovú výrobu plošných spojov.

Riaditeľka školy Anna Lorencovičová upozornila, že škola musí mať kvalitné vybavenie, aby vedela žiakov pripraviť na trh práce a zároveň ich dokázala motivovať na štúdium. "Myslím si, že vďaka tomu sa naša škola posunie niekde inde. Našou snahou je zachovať do budúcna mechatroniku, elektroniku a tiež strojárske odbory. Musíme však na sebe pracovať a elektrotechniku na našej škole posúvať dopredu, aby sa žiaci uplatnili na trhu práce," skonštatovala riaditeľka.

Zzdro: TASR

Skočiť na hlavné menu