V Slovenskom raji vybudovali cyklotrasu, má zvýšiť bezpečnosť cyklistov


Dátum: 22.08.2022

Obrázok k aktualite V Slovenskom raji vybudovali cyklotrasu, má zvýšiť bezpečnosť cyklistov
V spišskom regióne vybudovali novú cyklotrasu, ktorá spája obce Hrabušice a Smižany. Ide o samostatnú cyklistickú komunikáciu, prechádza cez katastrálne územie obcí Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany. Cieľom projektu bolo podľa starostky Hrabušíc Jany Skokanovej najmä zvýšiť bezpečnosť cyklistov v území. "Je to veľký prínos pre cyklistov, okrem iných výhod sa im o pár kilometrov skráti trasa napríklad smerom do Spišskej Novej Vsi," dodala.  

Stavebné práce trvali od augusta minulého roka do júla. Projekt v celkovej hodnote takmer 1,18 milióna eur bez DPH zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. "Začiatky boli veľmi náročné, keďže sme zámer financovali z dvoch zdrojov - cez ministerstvo dopravy aj prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Počas výstavby dochádzalo k rôznym zmenám a tie sa museli odsúhlasiť, takže celý proces trval dosť dlho," objasnila Skokanová. Kolaudácia stavby je naplánovaná na september, zatiaľ teda nie je v oficiálnej prevádzke. Aj napriek tomu ju okrem cyklistov využívajú aj kamióny, traktory či osobné autá. "Už o tom vie dopravný inšpektorát v okresnom meste, ktorý sa tým bude zaoberať a problém riešiť. Ide o dopravné prostriedky, ktoré tam nemajú čo robiť," upozornila starostka.

Niektoré časti pôvodnej cyklotrasy boli súčasťou poľných ciest a miestnych komunikácií. Úseky v extraviláne boli iba vyjazdené a vysypané kamenivom, ktoré sa rýchlo premiešavalo s podložím. "Kritická situácia nastávala napríklad po dažďoch, keď boli časti trasy neprejazdné," uviedla hovorkyňa zhotoviteľa Simona Tančáková. Celková dĺžka cyklotrasy je 6,2 kilometra a chodník je široký tri metre. Vďaka úprave konštrukcie a krytu na pôvodnej cyklotrase sa po novom podľa Tančákovej zabezpečí zjazdnosť počas celej cyklistickej sezóny.

Stavba pozostávala zo zemných prác, v rámci ktorých sa upravil terén a podložie. Následne sa vybudovali komunikácie a osadili zábradlia či smerové stĺpiky. Pribudlo tiež zvislé a vodorovné dopravné značenie, na odvodnenie budú slúžiť aj rúrové priepusty v údoliach trás či trativody. Okolie cyklotrasy sa zarovnalo zeminou z odkopu a následne sa zatrávnilo. "Nový cyklochodník prispeje k rozvoju cykloturistiky, odľahčí dopravu na ceste II/536 a zvýši sa aj počet ľudí, ktorí budú na presun do práce alebo za rekreačnými aktivitami využívať nemotorovú dopravu," skonštatovala Tančáková.

Skokanová dodala, že prioritou v cestovnom ruchu Košického a Prešovského kraja je cyklistické prepojenie Slovenského raja a Tatranského národného parku. "Už sa pracuje veľmi intenzívne na projektovej dokumentácii aj vymedzení pozemkov na trase z Hrabušíc cez Dubinu až do Popradu, odkiaľ sa napojí na ďalšiu cyklotrasu do Vysokých Tatier. V Košickom kraji je vízia začatia prác do roku 2027. Ak sa to podarí skôr, bude to veľmi dobré," uzavrela starostka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu