V slovensko-poľskom pohraničí vznikla muzeálna trasa o histórii Lemkov a Rusínov


Dátum: 26.11.2023

Obrázok k aktualite V slovensko-poľskom pohraničí vznikla muzeálna trasa o histórii Lemkov a Rusínov
 Život Lemkov a Rusínov alebo Rusnakov približuje muzeálna trasa, ktorá je výstupom slovensko-poľského projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov. Tento týždeň ju predstavili na troch miestach, v Zborove a Kružlove v okrese Bardejov a v poľskej obci Uście Gorlickie. Samotnú muzeálnu trasu predstavujú tri objekty.

Obec Zborov rekonštruovala od roku 2020 Šerédyho kaštieľ zo 16. storočia, ktorý bude mať okrem muzeálnej funkcie aj reprezentačnú funkciu. Bude v ňom umiestnená expozícia týkajúca sa histórie a pôvodu Lemkov a Rusínov. "Máme rozpracovanú spoluprácu so Šarišským múzeom v Bardejove a Krajským pamiatkovým úradom v Prešove s tým, že nám zapožičajú exponáty, ktoré tu budú odprezentované. Jeden z takých prvých exponátov, ktoré sme tento týždeň previezli z bardejovského múzea, je kanón zo 17. storočia, ktorý bol nájdený na Zborovskom hrade. Momentálne je umiestnený u nás v kaštieli," uviedol pre TASR starosta obce Zborov Ján Šurkala. V obci Kružlov, ktorá je hlavným partnerom projektu, vybudovali za tri roky rusínsky dvor. Ide o skanzen s piatimi drevenými stavbami. Nachádzajú sa tam drevenice, vodná nádrž, vodný mlyn, ako aj zvonica. Jednotlivé expozície približujú život v obci v minulosti. "Jednu drevenicu sme pripravili v rámci toho, že obec Kružlov je sklárskou obcou. Je vyzdobená výrobkami, ktoré nám prepožičali občania. Celé múzeum je autentické, keďže jednotlivé predmety máme od miestnych," doplnil starosta obce Kružlov Jozef Kmec. Na poľskej strane vznikla lemkówska krčma v obci Nowica, ktorú zrealizoval tretí partner projektu, obec Uście Gorlickie. Vedecko-výskumnú a edukačnú časť projektu zabezpečoval štvrtý partner projektu, Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, vo forme mäkkých aktivít. Výstupom projektu bude aj web, mobilná aplikácia určená pre cestovný ruch, publikácia a trojdielny film prezentovaný v objektoch muzeálnej trasy vo forme interaktívnej prezentácie. Cezhraničný projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020. Celková výška projektových nákladov dosahuje takmer 3,03 milióna eur.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu