V rámci Programu Slovensko 2021-2027 môžeme zlepšiť život obyvateľov v rómskych komunitách


Dátum: 25.11.2022

Obrázok k aktualite V rámci Programu Slovensko 2021-2027 môžeme zlepšiť život obyvateľov v rómskych komunitách
 

Michal Šľachta z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v tlačovej správe informoval, že schválený Program Slovensko 2021 - 2027 obsahuje stratégiu, priority, opatrenia a finančné alokácie nastavené tak, aby sa zabezpečilo účinné a efektívne využívanie prostriedkov z fondov politiky súdržnosti.

Podľa Hera po schválení Partnerskej dohody SR na roky 2021 - 2027 predstavuje schválenie programu ďalší významný krok, ktorým sa začína proces implementácie fondov Európskej únie na Slovensku v novom programovom období. „Chceme, aby ľudia, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach, žili porovnateľne s majoritou, uplatnili sa na trhu práce a aby tak prispievali do ekonomiky...Len komplexný prístup riešenia situácie prispeje k zlepšeniu životnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít, vrátane sociálnej podpory, prístupu k pitnej vode, kanalizácii a k zlepšeniu foriem bývania, či nevyhnutnému vysporiadaniu pozemkov," dodal splnomocnenec.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má taktiež rozšíriť pôsobenie poskytovania konzultačnej a koordinačnej podpory pre všetky obce z Atlasu rómskych komunít, ktoré prejavia záujem. „Svojich zástupcov, ktorí budú poskytovať bezplatné poradenstvo súvisiace s fondmi Európskej únie, bude mať aj v štyroch Regionálnych centrách v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Prešove," uviedol Michal Šľachta. Dodal, že splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má prvýkrát v histórii úradu pri plnení úloh sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít postavenie štatutárneho orgánu.

Splnomocnenec sa na konferencii v Prešove stretol aj s komisárkou Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira a komisárom Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasom Schmitom.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu