V obci Moravany vybudujú kanalizáciu v rámci projektu za vyše tri milióny eur


Dátum: 13.02.2023

Obrázok k aktualite V obci Moravany vybudujú kanalizáciu v rámci projektu za vyše tri milióny eur
V obci Moravany v okrese Michalovce začínajú s výstavbou chýbajúcej kanalizácie. Projekt počíta s prácami v hodnote viac ako 3,2 milióna eur, ukončené by mali byť do konca tohto roka. Investorom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
 
Dotáciu z eurofondov na tento účel cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pomohol sprostredkovať Košický samosprávny kraj (KSK). V kraji sa pritom nachádza až 66 percent obcí, ktoré nemajú kanalizáciu. "Jednou z oblastí, v ktorej máme dlh voči Európskej únii, sú verejné kanalizácie a vodovody. Chceme byť plnohodnotným partnerom pri ich budovaní, preto začíname práce na Zemplíne v obci Moravany, ako aj v časti Lučkovce. Vďaka tomuto projektu pripojíme ku kanalizácii ďalších 784 obyvateľov," informoval v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka. Práce budú pozostávať z výkopových prác, realizácie prípojok, splaškovej kanalizácie, ako aj kanalizačných odbočiek.


Vybudovaná kanalizácia sa napojí na už existujúcu v obci Trhovište a splaškové vody odvedie do čistiarne odpadových vôd v Bánovciach nad Ondavou. Nová kanalizačná sieť bude dlhá 9013 metrov. KSK pripomína, že Slovensko sa vo vzťahu k Európskej únii zaviazalo dobudovať vodovody a kanalizácie pre obce nad 2000 obyvateľov do roku 2014, čo dodnes nesplnilo.

"Jednou z našich priorít je postupné rozširovanie vodárenskej infraštruktúry a napriek neľahkej dobe poznačenej neistotou a nestabilitou ekonomického trhu je realizácia projektu 'Moravany-kanalizácia' jasným ukazovateľom, že naše smerovanie je správne. Vzhľadom na to, že východné Slovensko stále dobieha historický dlh z minulosti, ktorým je slabé odkanalizovanie, predstavuje vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce krok vpred," skonštatoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch.

Vzhľadom na to, že prostriedky z IROP musia byť vyčerpané do konca roka 2023, KSK deklaruje, že bude plne nápomocný aj pri ďalších podobných projektoch. Ide o výstavbu a rozšírenie stokovej siete v obci Harichovce, výstavbu kanalizácie v Ďurkove, vybudovanie vodovodu v časti obce Ploské-Ortáše, ako aj výstavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Kuzmiciach.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu