V meste Svit finišujú s revitalizáciou vnútroblokov na dvoch sídliskách


Dátum: 07.09.2023

Obrázok k aktualite V meste Svit finišujú s revitalizáciou vnútroblokov na dvoch sídliskách
V stredu 6.9.2023 sa konal pravidelný kontrolný deň za účasti realizátora stavby, stavbyvedúceho, zástupcov mesta a stavebného dozoru priamo v teréne. Na stretnutí sa riešili aktuálne úlohy a kontrolovali práce dodávateľa. Na sídlisku Jilemnického sa posledné dva týždne upravovali terénne plochy, kedy dodávateľ, ktorý zabezpečuje výsadbu, vyrovnal plochy a začal s výsevom rastlín. Popri tom sa začalo robiť multifunkčné ihrisko. „Chodníky sú na Jilemnického ulici hotové a zatrávňujú sa potrebné plochy. Po zatrávnení a výsadbe stromov, namontovaní detských prvkov sa na ul. Kpt. Nálepku a Mierová dokončujú parkovacie miesta a robí sa posledná pokládka chodníkov.

Na multifunkčnom ihrisku na sídlisku Jilemnického sa začal nanášať asfaltový povrch (podklad) a na neho pôjde špeciálny EPDM nástrek, ktorý je využívaný pri atletických dráhach a vhodný aj pre viacúčelové ihriská,“ uviedol Peter Basarík, zodpovedný za stavebný dozor. Oficiálne parkovacie miesta Projektom revitalizácie vnútroblokov sa zoficiálni spolu 55 parkovacích miest. 33 parkovacích miest a 4 parkovacie miesta pre invalidov na ul. Kpt. Nálepku a na ul. Hlavná a 18 parkovacích miest na ul. Kpt. Nálepku a Mierová. Doplní sa mobiliár V auguste pribudli na sídliskách nové detské prvky. Dopĺňajú sa všade tam, kde sú určené podľa projektu. Od nasledujúceho týždňa sa začínajú montovať lavičky, stoly a altánky. Celá revitalizácia s doplnením hracích prvkov a mobiliárom bude kolaudovaná naraz a sprístupnená verejnosti. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30. septembra2023.

Na projekt revitalizácie vnútroblokov dvoch sídlisk získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Náklady sú na úrovni 870.000 eur. Obnova sa dotkne územia 19.000 štvorcových metrov plôch, chodníkov a parkovísk.

Skočiť na hlavné menu