V meste Hlohovec revitalizovali vnútroblok za viac ako 600.000 eur


Dátum: 20.04.2023

Obrázok k aktualite V meste Hlohovec revitalizovali vnútroblok za viac ako 600.000 eur
Mesto Hlohovec revitalizovalo dve nové detské ihriská a multifunkčné športovisko, ktoré boli vybudované v rámci projektu s názvom Revitalizácia vnútrobloku Podzámska a Michalská ulica. Celkovo si projekt vnútrobloku vyžiadal finančné prostriedky vo výške 605.326,31 eura. TASR o tom informovala za mesto Hlohovec Miroslava Hankoščáková.

Cieľom zrealizovaného projektu bolo významne zregenerovať priestor vnútrobloku sídliska. "Súčasťou premeny bolo vybudovanie dvoch ihrísk pre predškolské a školské deti, obnova a rozšírenie existujúceho športoviska o workout prvky, terénne úpravy na vybudovanie prístupových chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou projektu bola aj výsadba zelene, drobná architektúra na doplnenie mestského mobiliáru ako lavičky, vyvýšené záhony, smetné nádoby a rozšírenie verejného osvetlenia," uviedla Hankoščáková.

Mesto podalo projekt v roku 2017 a realizátormi diela boli spoločnosti Samostav, Dryada a Intersystem. Na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 460.223,57 eura. Z mestského rozpočtu išlo na projekt 145.102,74 eura.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu