V Malackách pribudne nové komunitné miesto, rozšíri sa aj centrum Vstúpte


Dátum: 23.02.2022

Obrázok k aktualite V Malackách  pribudne nové komunitné miesto, rozšíri sa aj centrum Vstúpte
V lokalite Ulice 1. mája je čulý stavebný ruch. Sídlo organizácie Vstúpte sa rekonštruuje a rozšíri sa o prístavbu a o pár stoviek metrov ďalej vzniká v areáli centra voľného času nové komunitné centrum. Oba projekty sú financované z eurofondov. Vstúpte získalo dotáciu 432 958 € a mesto na komunitné centrum dostalo nenávratný finančný príspevok 370 288 €. 
 
Komunitné centrum 
Vzniká na mieste, kde stál stredný pavilón centra voľného času. Ten bol úplne zbúraný, boli vybudované nové základy, pribudla hydroizolácia, inštalácie a prípojky. Múry momentálne siahajú do výšky stropu prvého nadzemného podlažia.  V ďalších dňoch budú stavbári debniť strop, aby mohli práce pokračovať druhým nadzemným podlažím. 
Komunitné centrum bude okrem iného tvoriť viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie. Vzniknú tam priestory pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. 
 
Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  
 
Vstúpte 
Rehabilitačné stredisko Vstúpte pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Za získanú dotáciu sa kompletne zrekonštruuje a rozšíri súčasná budova, kde pribudnú nové priestory, vrátane chránenej dielne. Zároveň sa postaví výťah, aby bol celý priestor bezbariérový. 
Aktuálne sú vykopané základy prístavby a pripravujú sa nové prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny. V pôvodnej budove sú už vybúrané priečky a sadrokartónové podhľady – tam sa bude pokračovať po tom, čo sa urobí hrubá stavba prístavby. 
 
Projekt Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Skočiť na hlavné menu