V Krupine revitalizujú medziblok sídliska na Železničnej ulici


Dátum: 08.11.2023

Obrázok k aktualite V Krupine revitalizujú medziblok sídliska na Železničnej ulici
Akcia je financovaná z eurofondov, z Integrovaného regionálneho operačného programu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 269.993 eur.

Ako informuje mesto, celková premena tohto vnútrobloku sa začala realizovať začiatkom augusta a doteraz ukončili úpravy spevnených plôch, demontáž pôvodných hracích prvkov, demontáž pôvodného osvetlenia, prípravu káblových rozvodov pre nové osvetlenie a osadili nové lavičky.

"Nasledovať bude ešte príprava podkladov pre osadenie hracích prvkov a mobiliáru na hracích plochách," vymenovalo mesto. Samospráva v súvislosti so stavebnými prácami upozorňuje na dodržiavanie všetkých obmedzení a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, umiestneného na dotknutých miestnych komunikáciách.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu