V Košiciach vyhlásili laureátov ceny Roma Spirit 2023


Dátum: 26.11.2023

Obrázok k aktualite V Košiciach vyhlásili laureátov ceny Roma Spirit 2023
Ocenenie Roma Spirit 2023 spoznalo v sobotu (25. 11.) večer svojich laureátov. Vyhlásili ich v Národnom divadle v Košiciach. Cena bola udelená odbornou porotou v ôsmich kategóriách. TASR o tom za organizátora Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) informovala Michaela Miháliková.

 kategórii Mimovládna organizácia ocenenie získala nezisková organizácia Šukar Dživipen z Banskej Štiavnice, ktorá dlhodobo vykonáva komunitnú prácu v lokalitách Šobov a Povrazník. Aktivizuje miestne obyvateľstvo a darí sa im zapájať aj obyvateľov z majority. Zdravé regióny - štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR získala ocenenie v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ. Venuje sa zdravotnej mediácii a zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít a je príkladom zamestnávania Rómov. V kategórii Obec a mesto sa laureátom stala mestská časť Košice - Luník IX. Podľa nominácie vďaka činorodému vedeniu, podpore mesta a spolupráci viacerých aktérov zaznamenala výrazný posun. Výsledky postupne pomáhajú prebíjať stereotypný obraz sídliska. Porota ocenila i Paulínu Slepčíkovú z Košíc, ktorá získala ocenenie v kategórii Osobnosť. Ide o mladú ženu, matku a úspešnú vedkyňu v oblasti organickej chémie. Ako sa uvádza v nominácii, prešla dlhú cestu, plnú prekážok, aby dnes svojimi odbornými skúsenosťami prispievala k zlepšovaniu kvality života a k pozitívnej prezentácii Slovenska. V kategórii Médiá cenu získal projekt Príbehy bez hraníc - Mediálny inkubátor z dielne slovenskej spoločnosti Art Society a českej spoločnosti Glafka. Podľa nominácie vytvára zmysluplný, kreatívny prístup k rozvoju mediálnej gramotnosti a k vzdelávaniu mladých mediálnych tvorcov. Poskytuje priestor na sebarealizáciu rómskej mládeže a prináša zaujímavé príbehy zo života Rómov. Umelkyňa a hudobníčka Barbora Botošová z Bratislavy získala cenu v kategórii Kultúra. Podľa nominácie jej dlhodobý umelecký prínos, ale aj široký záber v oblasti vzdelávania mládeže významným spôsobom prispieva k popularizácii a rozvoju rómskej kultúry. Natália Gažiová z Košíc ako žiačka deviateho ročníka svojou ochotou a duchaprítomnosťou pomohla mladíkovi na autobusovej zastávke a privolala potrebnú pomoc. Získala ocenenie v kategórii Čin roka. Špeciálna cena poroty bola udelená in memoriam Daniele Hivešovej Šilanovej, slovenskej spisovateľke, dramaturgičke a scenáristke, spoluzakladateľke rómskeho divadla Romathan, za jej celoživotný prístup a prácu v prospech nediskriminácie, rozvoja kultúry, publicistiky a divadelného umenia. Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít prinášajúcich riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu