V Integrovanom regionálnom operačnom programe vyčerpali z eurozdrojov takmer 1,1 miliardy eur


Dátum: 21.04.2023

Obrázok k aktualite V Integrovanom regionálnom operačnom programe vyčerpali z eurozdrojov takmer 1,1 miliardy eur
 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) využil z prostriedkov Európskej únie z programového obdobia 2014 až 2020 k 31. marcu zhruba 1,1 mld. eur. Predstavuje to 56,4 % z celkovej plánovanej sumy 1,94 mld. eur. Čerpanie európskych zdrojov na regionálne projekty v tomto programe oproti koncu februára vzrástlo o 18,3 mil. eur a miera o takmer percentuálny bod.
 
Ako vyplýva z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), v porovnaní so záverom roka 2022 sa použitie financií EÚ v tomto programe zvýšilo o viac ako 49 mil. eur a podiel o 2,5 percentuálneho bodu. Toto ministerstvo je riadiacim orgánom IROP.
 
Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci IROP koncom marca dosiahlo 162,4 mil. eur, teda 58,5 % z viac než 277 mil. eur. Táto suma je od záveru februára znížená o 34,4 mil. eur. V programe sú zazmluvnené prostriedky EÚ v objeme 2,1 mld. eur, čo je skoro o 9 % viac ako jeho celková alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov sú vo výške cez 3,1 mld. eur, čo presahuje vyčlenené zdroje o 61 %.
 
V programe treba do konca roka 2023 využiť z prostriedkov EÚ ešte zhruba 844 mil. eur, čiže skoro 44 % alokácie. Pre vyčerpanie zvyšnej sumy by sa malo využívanie európskych zdrojov zvýšiť priemerne na takmer 94 mil. eur mesačne. IROP je podľa finančného objemu piaty najväčší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka. Z hľadiska podielu čerpania eurozdrojov zostáva na predposlednom desiatom mieste a podľa úrovne zazmluvnenia na prvej pozícii.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu