V eurofondových projektoch sú potrebné zmeny, podľa odborníka to naznačujú skúsenosti


Dátum: 19.04.2023

Obrázok k aktualite V eurofondových projektoch sú potrebné zmeny, podľa odborníka to naznačujú skúsenosti
Na základe skúseností z jednotlivých projektov je reálne čerpanie eurofondov takmer dvojnásobne dlhšie oproti pôvodnému plánu. To podľa analytika Národnej banky Slovenska (NBS) Mariána Labaja podporuje doterajšiu skúsenosť s opatrnosťou v očakávaniach najmä od verejných investícií, ktoré sa finančne implementujú dlhšie ako je plán. Ako uviedol, potrebné je zlepšiť manažovanie projektov pre ich efektívne a včasné implementovanie. Odborník upozornil, že neschopnosť v tomto smere sa premieta v nerovnomernom čerpaní eurofondov a napokon aj v slabom tempe dobiehania rozvinutejšej časti Európy.

V tomto roku sa končí čerpanie tretieho programového obdobia eurofondov na roky 2014 až 2020. Zo zdrojov Európskej únie pre Slovensko v objeme 14,5 miliardy eur sa doteraz podarilo využiť dve tretiny a do konca roka zostáva vyčerpať ešte cez 5 miliárd eur. „V súčasnosti sú prostriedky plne zazmluvnené s prijímateľmi pomoci. Rozhodujúcim faktorom úspešného ukončenia tretieho programového obdobia bude dynamika realizačnej fázy projektov," podotkol Labaj.

Hlavnou príčinou pomalého čerpania eurofondov sa podľa analytika javí zdĺhavé plnenie zazmluvnených projektov. „V skutočnosti je problém komplexnejší, nakoľko realizáciu projektov podmieňujú rôzne fázy projektového cyklu - od výziev, projektovej prípravy, schvaľovania žiadostí o príspevok, realizačnej fázy, záverečného hodnotenia a zúčtovania," priblížil Labaj. Za jeden z dôvodov pomalého čerpania označil oneskorené zverejňovanie výziev, na čo nadväzuje časový posun kontrahovania schválených projektov.

Potenciál pre čerpanie eurofondov je podľa experta vysoký vzhľadom na plné zazmluvnenie prostriedkov. Problematickými sa javia aj „spiace“ alebo zásobníkové projekty. Viac ako 2 miliardy eur sú viazané v projektoch s nulovým čerpaním, kde väčšinu príjemcov pomoci tvoria obce, mestá a ústredná vláda s iniciatívami v oblasti dopravy a informatizácie verejných služieb.

Nesúlad medzi dĺžkou čerpania a časovým plánom, ktorý môže dosiahnuť v niektorých projektoch aj dvojnásobok plánu, podľa analytika NBS zreálňuje očakávania od tempa využívania eurofondov na Slovensku. „Štvrté programové obdobie pre roky 2021 až 2027 a najmä plán obnovy prinášajú nové príležitosti financovania. Tie sú sprevádzané určitou mierou implementačného optimizmu," dodal Labaj. Na naplnenie očakávaní však bude potrebný zásadný posun v schopnosti včas a efektívne realizovať investície, ktorých cieľom je zlepšovanie života v regiónoch a zrýchlenie dobiehania rozvinutejšej časti Európy.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu