V budove miestneho národného výboru v Zlatých Moravciach vznikne denný stacionár


Dátum: 28.03.2023

Obrázok k aktualite V budove miestneho národného výboru v Zlatých Moravciach vznikne denný stacionár
Mesto Zlaté Moravce spustilo rekonštrukciu bývalej budovy miestneho národného výboru na Bernolákovej ulici. Po jej prestavbe vznikne v objekte denný stacionár určený pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, informovala radnica.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené v objeme 998.113 eur. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 948.208 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rozdiel doplatí mesto zo svojho vlastného rozpočtu v rámci povinného spolufinancovania.


Predmetom projektu sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu pre potreby zriadenia denného stacionára a obstaranie jeho materiálno-technického vybavenia.

Cieľom zriadenia denného stacionára je zabezpečovanie služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia na zvyšovanie kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. Zariadenie bude ambulantne zabezpečovať služby pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, vďaka čomu dôjde k zvyšovaniu kvality ich života.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu