UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER INTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE ŽONFP Z EFRR – TECHNICKÁ POMOC


Dátum: 13.12.2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“) uzatvorilo dňa 12.12.2023 Výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP z EFRR – Technická pomoc. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.11.2016

Dátum uzatvorenia výzvy: 12.12.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU


Skočiť na hlavné menu