ÚSVRK vyhlási v roku 2023 sedem výziev zameraných na zlepšenie podmienok MRK


Dátum: 04.04.2023

Obrázok k aktualite ÚSVRK vyhlási v roku 2023 sedem výziev zameraných na zlepšenie podmienok MRK
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) pripravuje v roku 2023 vyhlásenie siedmich výziev zameraných na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Spolu s poslancom Európskeho parlamentu (EP) Petrom Pollákom starším a poslancom Národnej rady SR Petrom Pollákom mladším informoval o nových národných projektoch zameraných na zlepšenie životných podmienok obyvateľov v rómskych komunitách.

"V roku 2023 plánujeme vyhlásiť sedem výziev s alokáciou vo výške 169 miliónov eur, dôraz bude v nich kladený na otázku inklúzie MRK," spresnil splnomocnenec. "Novými riešeniami plánujeme tiež motivovať samosprávy z Atlasu rómskych komunít zapájať sa do týchto výziev," dodal. Vysvetlil, že jedným z prostriedkov bude napríklad nulové spolufinancovanie takýchto projektov, takisto budú prostriedky môcť mestá a obce využiť na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok nielen samotnej MRK, ale celej obce.

Naznačil, že jedna z najbližších výziev bude zameraná na tvorbu rozvojových tímov, zložených z expertov, pomáhajúcich s riešeniami konkrétnych problémov v obciach, ďalšia výzva má pomôcť posilniť odborné kapacity pri projektovom riadení a zvýšiť malým obciam odborný potenciál pri príprave projektov, uchádzajúcich sa o eurofondy.

Hero potvrdil, že v aktuálnom programovacom období majú pokračovať doterajšie úspešné národné projekty – zamerané napríklad na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS), vysporiadavanie pozemkov či zvýšenie uplatnenia Rómov na pracovnom trhu.

Europoslanec Peter Pollák st. priznal, že napriek vyše 50 rokom, ktoré ubehli od vyhlásenia Medzinárodného dňa Rómov (8. 4. 1971), sa na Slovensku stále nachádzajú segregované komunity žijúce pod hranicou chudoby, bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúry. Priznal, že i napriek veľkým zdrojom, ktoré doteraz na Slovensko prichádzali z fondov Európskej únie, sa nedarí ich dostatočne čerpať. Za prioritu preto označil zvýšenie participácie a motivácie obcí využívať možnosti čerpania týchto eurofondov. "Žiaľ, sme svedkami paradoxných rozdielov, máme mestá a obce, ktoré na čokoľvek iné vedia využiť takmer 100 percent disponibilných eurofondových prostriedkov, v čerpaní zdrojov na zlepšenie životných podmienok MRK však pri nich svieti nula," upozornil.

Pollák ml. spomenul zvyšujúcu sa protirómsku rétoriku a nárast extrémizmu, ktorého cieľom sú rómske komunity. Zároveň však pripomenul viaceré kroky vlády, ktorá sa v predchádzajúcom období dokázala ospravedlniť za viaceré kauzy poškodzujúce MRK, vrátane prípadu nelegálnych sterilizácií rómskych žien. "Už na najbližšie rokovanie parlamentu predložím návrh finančného odškodnenia obetí nelegálnej sterilizácie," avizoval.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu