Úspešnosť projektu Rozvojové tímy v obciach s MRK by mala byť vysoká


Dátum: 07.10.2023

Obrázok k aktualite Úspešnosť projektu Rozvojové tímy v obciach s MRK by mala byť vysoká
Očakávanie viditeľných výsledkov v súvislosti s Národným projektom (NP) Rozvojové tímy je vysoké. Priznal to Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). "Cieľom projektu je rozvíjať aktivity pre zlepšenie podmienok života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v previazanosti s infraštruktúrnymi investíciami, z ktorých bude mať prospech celá obec," dodal splnomocnenec Ján Hero. NP Rozvojové tímy začínajú realizovať v 60 obciach zaradených do Atlasu rómskych komunít. 

Z Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 je na aktivity vyčlenených takmer 69,6 milióna eur. "Samosprávy participujúce na národnom projekte budú môcť čerpať financie napríklad na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov, budovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo alebo iné či už vhodné, alebo potrebné opatrenia," priblížil Hero. V jednotlivých obciach budú v centrách rozvojových tímov pôsobiť pracovníci, odborne vyškolení a zameraní na rôzne problémové oblasti. Projektová manažérka NP Ingrid Zubková ozrejmila, že rozvojový tím v každej obci sa skladá zo siedmich povinných a niekoľkých nepovinných pozícií, ktoré sú zamestnané obcou na trvalý pracovný pomer. "Medzi povinných členov patrí pozícia nene, nenementorka, rozvojový pracovník pre komunitné plánovanie, rozvojový pracovník pre bývanie, rozvojový pracovník pre mládež, rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo a sociálny pracovník," spresnila Zubková. Výzvu na vytvorenie rozvojových tímov vyhlásil ÚSVRK na začiatku augusta, otvorená bola do 30. septembra. Projekt možno realizovať vo všetkých krajoch SR s výnimkou Bratislavského.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu