Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR


Dátum: 18.03.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
Centrálny koordinačný orgán usmernil riadiace orgány, ako postupovať vo vybraných oblastiach implementácie EŠIF počas mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus): Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
Skočiť na hlavné menu