Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_4.0


Dátum: 19.12.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_4.0

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_4.0 - zverejnené dňa 19.12. 2022


Skočiť na hlavné menu