Usmernenie č. 7 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21


Dátum: 18.02.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 7 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Usmernenie č. 7 zo dňa 18. februára 2022


Skočiť na hlavné menu