Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01.


Dátum: 30.05.2023

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01. 

Predmetom Usmernenia č. 6 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.


Skočiť na hlavné menu