Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC v regiónoch“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02.


Dátum: 30.05.2023

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC v regiónoch“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC v regiónoch“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02.

Predmetom Usmernenia č. 4 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.


Skočiť na hlavné menu