Uskutočnil sa Národný informačný deň k tretej výzve


26.09.2017
Obrázok k akcií Uskutočnil sa Národný informačný deň k tretej výzve
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod zorganizoval dňa 26.9.2017 v hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa. Podujatia sa zúčastnilo vyše 90 účastníkov, ktorým boli  poskytnuté informácie o tematickom zameraní výzvy, o spôsobe prípravy kvalitného projektu a o systéme kontroly výdavkov v SR. Zástupca vedúceho partnera jedného z už realizovaných projektov v programe Interreg Stredná Európa: ENTER-transfer, prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, priblížil rôzne aspekty prípravy projektu a vyzdvihol pridanú hodnotu nadnárodnej spolupráce. Zástupca spoločného sekretariátu, Lubor Jusko, prezentoval detaily otvorených špecifických cieľov tretej výzvy. Účastníkom podujatia boli poskytnuté  informácie  o možnosti zapojenia sa aj do ďalších programov európskej územnej spolupráce.

Skočiť na hlavné menu