Tvoríme lepšie Slovensko – 8. 6. 2023 v Prešove


Dátum: 08.06.2023

Obrázok k aktualite Tvoríme lepšie Slovensko – 8. 6. 2023 v Prešove

Regionálna konferencia organizovaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, PKO Čierny orol, Hlavná 50, 080 01 Prešov

PROGRAM

10:00 – 10:30  Otvorenie konferencie
• Príhovor ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Petra Balíka (15 min.)
• Príhovor predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského (3 min.)

10:30 – 12:15  Blok 1 – Príležitosti pre lepší Prešovský kraj
a. Predstavenie Programu Slovensko 2021 – 2027 a priblíženie harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 (20 min.) – Drotár, L. Valentin
b. Predstavenie prvých výziev zameraných na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk (15 min.) – Németh
c. Predstavenie výziev z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG PL – SK, INTERREG NEXT (HU – SK – RO – UA) (20 min.) – P. Balun
d. Predstavenie akčného plánu v oblasti inteligentných miest a regiónov (15 min.)
e. Otázky a odpovede

V prvom bloku regionálnej konferencie Vám predstavíme Program Slovensko 2021 – 2027, na základe ktorého bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nového eurofondového balíka. Priblížime harmonogram výziev plánovaných na rok 2023 a bližšie predstavíme prvé výzvy, ktoré budú zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských. Dozviete sa o akčnom pláne v oblasti inteligentných miest ako aj o programom cezhraničnej spolupráce INTERREG.

12:15 – 12:45  Prestávka na obed

12:45 – 14:15  Blok 2 – Podpora pre lepší Prešovský kraj
a. Integrované územné stratégie (20 min.) – Marián Cipár, generálny riaditeľ Sekcie regionálnych centier a strategického plánovania, MIRRI SR + PSK
b. Podpora marginalizovaných rómskych komunít (20 min.)
c. Podpora najmenej rozvinutých okresov (15 min.) – Semanová
d. Predstavenie fungovania Regionálnych centier MIRRI SR (10 min.) – Erika Kozáková, riaditeľka Odboru regionálnych centier, MIRRI SR + Peter Németh, vedúci regionálneho centra Prešov
e. Otázky a odpovede

Blok 2 sa bude venovať podpore najmenej rozvinutých regiónov, Integrovaným územným stratégiám, podpore marginalizovaných rómskych komunít. V tomto bloku Vám predstavíme aj fungovanie Regionálnych centier MIRRI SR.

14:30  Ukončenie konferencie


Skočiť na hlavné menu