Turizmus, kultúru, ekologické formy dopravy aj lepšiu spoluprácu v slovensko-poľskom pohraničí podporí viac ako 31 miliónov eur z nových výziev programu Interreg PL – SK


Dátum: 06.06.2023

Obrázok k aktualite Turizmus, kultúru, ekologické formy dopravy aj lepšiu spoluprácu v slovensko-poľskom pohraničí podporí viac ako 31 miliónov eur z nových výziev programu Interreg PL – SK
Pomáhame zlepšovať život ľudí v pohraničných regiónov. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko sú v novom programovom období vyhlásené ďalšie tri výzvy. Spolu až 31 miliónov eur je v nich určených na rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologické formy dopravy či na lepšiu spoluprácu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice. Samosprávy, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, malé a stredné podniky a miestne partnerstvá sa môžu uchádzať o podporu svojich zámerov do konca septembra.
 
„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo Tatier či Polonín, ale rovnako aj zodpovednosť za zachovanie nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Preto sa v rámci programu Interreg sústredíme tiež na rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ktorý je základným kameňom miestnej ekonomiky v pohraničí. V najnovšej výzve tak napríklad podporíme lepšiu dostupnosť atraktívnych turistických destinácii s cezhraničným významom verejnou a ekologickou dopravou,“ uviedol minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.
 
V aktuálnom 2. kole výziev Interreg PL-SK sú výzvy vyhlásené do 29. septembra v troch oblastiach:
- posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie (podpora 25,5 milióna eur)
- zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiach (podpora 3 milióny eur)
- posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci (2,6 milióna eur)
 
Podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.
 
 
Na program Interreg PL-SK je v novom období určených takmer 130 miliónov eur. Prvé kolo výziev zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, podporu a ochranu biodiverzity a zlepšenie ciest bolo vyhlásené od decembra minulého roka do konca marca tohto roka. Prišlo spolu  51 projektov, do ktorých sú zapojení aktéri z oboch strán hranice, a ktoré sa aktuálne hodnotia.
 
Do územia programu Interreg PL-SK patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o južné okresy Sliezského, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva.
 
  •  
V uplynulom programovom období patril program Interreg PL-SK k najúspešnejším eurofondovým programom. Z programu sa podporilo 90 projektov a viac ako 450 mikroprojektov. Zmodernizovalo sa napríklad takmer 200 kilometrov ciest II. a III. triedy. Do vzdelávacích aktivít a školení v pohraničí sa zapojilo vyše 23 000 účastníkov. Obnovilo sa 400 kultúrnych a prírodných pamiatok a vybudovalo a označilo 3 000 kilometrov cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné chodníky, turistické trasy, cyklotrasy).
 
Jedným z príkladov je medzinárodná Trasa valašskej kultúry, ktorá mapuje históriu pastierstva - Valachov a ich dedičstvo. Náučný chodník vedie pozdĺž celého Karpatského oblúka, po stopách valašských putovaní a osídľovania a spája tieto miesta so živými pastierskymi tradíciami, ako sú remeselné dielne a kultúrne akcie.
 
Jedinečným projektom sú Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt sa venuje podhalským rašeliniskám, ktoré rastú v Tatrách už tisíce rokov a vytvárajú svojráznu krajinu borín a močarísk. Tento najväčší cezhraničný komplex rašelinísk v Karpatoch sa rozprestiera na juhu Malopoľska a na severe Žilinského kraja. Je to veľmi vzácny biotop, ktorý je domovom pre mnohé chránené druhy zvierat, rastlín a hmyzu. Spomedzi niekoľko stoviek projektov z celej Európy ho Európska komisia vybrala medzi 21 finalistov súťaže RegioStars Awards 2018, v ktorej súťažia najoriginálnejšie projekty podporené z európskych fondov.
 
Vďaka ďalšiemu projektu – Cesty okolo Tatier – sa na slovensko-poľskom pohraničí vybuduje 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Cesta vedie historicko-kultúrnymi lokalitami Tatier od Podhradia, cez Spiš, Liptov až po Oravu.

Skočiť na hlavné menu