TSK: Zastupiteľstvo odobrilo cezhraničný projekt dištančného vzdelávania


Dátum: 26.03.2024

Obrázok k aktualite TSK: Zastupiteľstvo odobrilo cezhraničný projekt dištančného vzdelávania
Zavádzanie dištančných foriem vyučovania s využitím pokročilých metód a umelej inteligencie je hlavným cieľom cezhraničného projektu Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom a Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie v Uherskom Brode. Predloženie žiadosti o financovanie projektu schválili v pondelok (25. 3.) poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Podľa vedúcej odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny Lamačkovej projektoví partneri budú spolupracovať na zavádzaní progresívnych dištančných a online formách praktického a teoretického vyučovania s využitím pokročilých technológií a umelej inteligencie. "Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na inovatívne a efektívne vedenie dištančnej výučby v praktickom vyučovaní a odborných predmetoch, ako aj vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov. Vznikne unikátne virtuálne výučbové prostredie, ktoré umožní vzdialenú výučbu pomocou inovatívnych zobrazujúcich technológií," uviedla Lamačková. Celkové náklady partnera predstavujú 122.632 eur, TSK sa na spolufinancovaní projektu bude podieľať sumou 9811 eur, čo je osem percent celkových nákladov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu