Trnavský kraj dostane z nových eurofondov viac ako kedykoľvek v minulosti


Dátum: 24.10.2022

Obrázok k aktualite Trnavský kraj dostane z nových eurofondov viac ako kedykoľvek v minulosti
O vyše 5,3 milióna eur viac, ako bolo avizované, získa v programovom období rokov 2021 - 2027 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Alokácia 112,3 milióna eur je podľa vyjadrenia predsedu TTSK Jozefa Viskupiča výsledkom rokovaní s najvyššími predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky.

"Na začiatku sme mali podľa prísnych kritérií ministerstva regionálneho rozvoja získať len niečo cez 50 miliónov eur. Vďaka rokovaniam sa nám následne podarilo získať pre kraj 106,9 milióna eur. Teší ma, že napokon bola oficiálne potvrdená alokácia až vo výške 112,3 milióna eur. To je viac, ako v predchádzajúcom období. Môžeme tak začať lepšie plánovať využitie zdrojov na ďalšiu modernizáciu kraja," uviedol Viskupič.


Alokácia bude rozdelená medzi jednotlivé špecifické ciele a opatrenia Programu Slovensko 2021 - 2027. O podpore jednotlivých projektov bude rozhodovať rada partnerstva, ktorá je zložená zo zástupcov samospráv, štátnej správy, sociálno-ekonomických partnerov a tretieho sektora. V príprave na čerpanie nových európskych zdrojov vyzbieral technický sekretariát rady 3200 projektových zámerov v celkovej hodnote 5,5 miliardy eur. V rámci siedmich tematických pracovných skupín aktuálne prebieha ich priorizácia podľa stavu pripravenosti a vytváranie projektových balíkov.

V záujme rýchleho, efektívneho a zmysluplného využitia zdrojov z EŠIF TTSK intenzívne spolupracuje s obcami a mestami. "Ešte pred oznámením finálnej alokácie sme zorganizovali sériu stretnutí so starostami a primátormi vo všetkých siedmich okresoch kraja. Medzi naše spoločné priority, ktoré sú definované v integrovanej územnej stratégii, patrí napĺňanie inovačného potenciálu, adaptácia na zmeny klímy a udržateľný rozvoj dopravnej aj sociálnej infraštruktúry," dodal Viskupič.

Dodatočné zdroje pre TTSK v objeme 37 miliónov eur z eurofondov sú v novom programovom období určené pre územie udržateľného mestského rozvoja, ktoré pokrýva krajské mesto a 12 obcí v jeho bezprostrednom okolí. Projektové zámery, ktoré budú financované z oboch balíkov, sú vzájomne koordinované.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu