Trnavský a Juhomoravský kraj oslávia 15. výročie svojej partnerskej spolupráce celodenným programom


Dátum: 28.09.2022

Obrázok k aktualite Trnavský a Juhomoravský kraj oslávia 15. výročie svojej partnerskej spolupráce celodenným programom

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Juhomoravský kraj (JMK) uzatvorili Dohodu o partnerstve a vzájomnej spolupráci pred 15 rokmi, v roku 2006. Pri tejto príležitosti delegácie absolvujú vo štvrtok 29. septembra 2022 pracovný a spoločenský program na slovenskom území. Kultúrne podujatie spojené s prezentáciou folklóru, ľudovej hudby a tradícií pre širokú verejnosť sa uskutoční od 16:00 hod. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave.

„S Juhomoravským krajom, ktorý je našim geograficky aj vecne najbližším zahraničným partnerom, sme zrealizovali viacero investičných a mäkkých projektov. Mám radosť, že od roku 2019 nás spája nová lávka pre peších a cyklistov. Dobré vzťahy rozvíjame aj prostredníctvom výmeny skúseností zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb alebo stredných škôl. Verím, že ďalším impulzom pre našu spoluprácu bude založenie Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava, ktoré spečatíme podpisom vo štvrtok,uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že potenciál vidí v spolupráci na rozvoji inovácií, digitalizácie, transformácie automobilového priemyslu alebo odborného vzdelávania.

Delegácie z oboch krajov postupne navštívia Lávku Veľkej Moravy, Kostol Sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, Kultúrny dom v Skalici, Medolandiu v Dolnej Krupej, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a Divadlo Jána Palárika v Trnave.

„Máme za sebou 15 rokov úspešnej a užitočnej spolupráce v oblasti kultúry, ochrany historického dedičstva, ochrany životného prostredia i rozvoja cestovného ruchu. Pomáhame si aj v ťažkých časoch, čoho dokladom je napríklad pomoc slovenskej strany po zásahu niekoľkých miest a obcí tornádom v júni 2021, za ktorú ďakujem. Prajem si, aby sme aj naďalej boli dobrými a priateľskými susedmi,“ uviedol hejtman Juhomoravského kraja Jan Grolich. Ako dodal, víta, že idea bratstva Čechov a Slovákov pretrváva aj 30 rokov po nekonfliktnom rozdelení spoločného štátu, pričom je utužovaná aj prostredníctvom partnerstva medzi združením samosprávnych krajov SK 8 a Asociáciou krajov Českej republiky (AKČR).

Koncom roka 2019 trnavská župa dokončila výstavbu Lávky Veľkej Moravy, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach. Projekt pre peších a cyklistov bol zrealizovaný so spolufinancovaním z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Rozvoj cezhraničného turizmu z tohto programu bude v najbližšom období podporený aj výstavbou troch úsekov Moravskej cyklomagistrály. Pôjde o 6,1 kilometra dlhý úsek medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom, ako aj o dva úseky medzi Brodským a Moravským Sv. Jánom v celkovej dĺžke 10,9 kilometra.

V ďalšom období župa plánuje využiť európske zdroje na financovanie výstavby úseku medzi Adamovskými jazerami a Lávkou Veľkej Moravy alebo na rekonštrukciu cestného mosta medzi Brodským a Lanžhotom.


Skočiť na hlavné menu