TRNAVA: Fakultná nemocnica investovala 600-tisíc eur do modernizácie oddelenia centrálnej sterilizácie


Dátum: 22.11.2023

Obrázok k aktualite TRNAVA: Fakultná nemocnica investovala 600-tisíc eur do modernizácie oddelenia centrálnej sterilizácie
Oddelenie centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou. Investícia predstavovala takmer 600 000 eur a zdroje boli použité na stavebné práce a nákup novej techniky. Oddelenie centrálnej sterilizácie je dôležitou súčasťou každej nemocnice. „Náplňou práce oddelenia je príprava sterilných zdravotných pomôcok k opakovanému použitiu tak, aby ich používanie neohrozilo bezpečnosť pacienta alebo nezhoršilo jeho klinický stav a zároveň neohrozilo bezpečnosť a zdravie používateľa. Som veľmi rád, že práca na tomto oddelení sa vďaka investícii zefektívni“ uviedol primár oddelenia Patrik Princ.

Fakultná nemocnica Trnava modernizovala spomínané oddelenie, pričom modernizácia pozostávala zo stavebných prác, ako aj z nákupu novej techniky. Stavebné práce stáli nemocnicu z vlastných zdrojov celkovo 166 631 eur. Investícia do novej techniky bola v sume 425 650 eur z európskych zdrojov. V rámci techniky sa zakúpilo: dezinfekčná umývačka na operačnú obuv, dekontaminačné kontajnery, dezinfekčné umývačky, kombinovaný sterilizátor para – formaldehyd, plazmový sterilizátor, nerezový nábytok, ultrazvuková vanička, držiaky roliek s orezávačkou a drôtené sterilizačné sitá. „Oddelenie centrálnej sterilizácie vďaka novej technike zvládne väčší objem výkonov, čím dokáže sterilizovať nie len inštrumenty našej nemocnice, ale aj ďalších zariadení. Už dnes máme záujemcov zo súkromných kliník a ambulancií o služby sterilizácie“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta. .

Stavebné práce stáli nemocnicu 166-tisíc eur, použila na ne peniaze z vlastných zdrojov. Investícia do novej techniky bola v čiastke 425 650 eur z eurofondov.
Skočiť na hlavné menu