TRENČÍN: Začali s revitalizáciou verejného priestoru na Považskej ulici


Dátum: 14.06.2023

Obrázok k aktualite TRENČÍN: Začali s revitalizáciou verejného priestoru na Považskej ulici

Konkrétne ide o obnovu detského ihriska na Považskej ulici, vedľa tenisových kurtov. Celý priestor s rozlohou 1 466 m2 bude mať nové oplotenie, 16 herných prvkov, mobiliár, spevnené i zelené plochy, ktoré doplnia existujúcu zeleň. V tomto území pribudne aj živý plot.

O stavebné práce a sadovnícke úpravy sa postará domáca spoločnosť landart. Začiatok prác sa týka odstránenia herných prvkov, dvíhania korún stromov, ochrany stromov a búrania betónových prvkov.

Revitalizácia detského ihriska počíta s integráciou prvkov zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami formou vodopriepustných povrchov komunikácií. Hlavný chodník a rozptylová plocha pri vstupe bude z vodopriepustného medzerovitého betónu. Druhý typ spevnených plôch vytvoria chodníky z betónových platní. V celom priestore pribudne množstvo zelene, vrátane trvalkových záhonov, okrasných tráv a papradí, nového trávnika, či ihličnatých drevín (tis obyčajný).

Spoločnosť Intersystem EU z Bytče dodá herné prvky a prvky drobnej architektúry. Pôjde o 7 lavičiek bez operadla, dve sedadlá lavičky na oplotenie (7,5 m a 3 m), dva okrúhle stoly, 5 odpadkových košov, 4 stojany na bicykle a na ihrisku bude aj pitná fontánka. Deti potešia viaceré typy hojdačiek, zostava dvoch veží so šmýkačkou, ale aj ďalšie dve veže spojené sieťou a rebrinami. K dispozícii bude aj dom s pieskoviskom, otočným ramenom s kladkou, vedrom a sitom s mlynčekom, balančná doska, preliezka so sieťami, rebríkom, hrazdou a šplhacou tyčou, 15 metrov dlhá lanová dráha, trampolína, herný stôl alebo aj tabuľa na kreslenie. Deťom poslúžia na zábavu aj nerezové načúvadlá s podzemným zvukovodom.

Herné prvky budú určené pre deti od 3 do 15 rokov. Niektoré z nich im poskytnú okrem rozvoja fyzických a koordinačných vlastností tela aj priestor pre rozvoj zmyslov a manuálnych zručností.

Na realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská“ sme získali nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške necelých 262 tisíc eur. Celkovo však ide o investíciu za vyše 307 tisíc eur. Rozdiel zaplatí mesto zo svojho rozpočtu. Všetky práce by mali byť ukončené na jeseň sadovými úpravami.

Výsledkom bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta. O schválení nenávratného finančného príspevku rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

 


Skočiť na hlavné menu