TRENČÍN: Na Brnianskej ulice začali s prvou etapou výstavby cyklotrasy


Dátum: 19.06.2023

Obrázok k aktualite TRENČÍN: Na Brnianskej ulice začali s prvou etapou výstavby cyklotrasy
Na Brnianskej ulici pribudne cyklotrasa postupne, v dvoch etapách. V budúcom týždni začneme s výstavbou I.etapy. Pôjde o realizáciu cyklopruhov na Brnianskej ulici, od križovatky so Zlatovskou po križovatku s Bratislavskou ulicou. Súčasťou prác bude aj nový povrch cesty. Práce by mali trvať 10 týždňov, v závislosti od počasia. Prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Brnianska ulica tvorí podľa generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín dopravné prepojenie na Vážsku magistrálu a pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika sprístupňuje hospodárske uzly na území mesta s viac ako 300 pracovnými miestami. Cyklotrasa na Brnianskej ulici bude teda kľúčová na prepojenie cyklotrás na uliciach Zlatovská a Ľudovíta Stárka s Vážskou magistrálou ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením vedúcim cez Trenčín.

Novú cyklistickú komunikáciu v dĺžke 523 metrov vybudujeme formou obojsmerného segregovaného cyklopruhu v šírke 1,5 m nanesením špeciálnej protišmykovej úpravy s farebným zvýraznením. Vodiaca čiara oddeľujúca cyklopruh od jazdných pruhov bude z bieleho tvrdeného plastu. Súčasťou projektu je, okrem plne bezbariérového úseku cyklotrasy, aj nová časť chodníka s novým priechodom pre chodcov a cyklistov v priestore Kožušnícka – Brnianska a tiež kompletné dopravné značenie s bezpečnostným prvkom – bagetkami na vodiacej čiare, ktoré vytvoria vibračný efekt. Bude sa osádzať aj nový obrubník a výškovo upravovať chodník. V riešených úsekoch cyklotrasy obnovíme aj verejné osvetlenie.

Náš projekt „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa“ posudzovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Ministerstvo rozhodlo a schválilo na jeho realizáciu nenávratný finančný príspevok 335 267,01 eur. Po verejnom obstarávaní, v ktorom ako zhotoviteľ prác uspela spoločnosť COLAS Slovakia, vzišla výška investície na takmer 346 tisíc eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Realizáciou projektu sa vytvorí bezpečné prepojenie s priemyselnou zónou, hospodárskym uzlom v mestskej časti Západ a ponad Váh aj s centrom mesta a mestskými časťami Sever a Juh. Veríme, že aj táto investícia prispeje k redukcii objemu automobilovej dopravy a zároveň zvýšeniu počtu používateľov nemotorovej dopravy.


Skočiť na hlavné menu