Trenčianska radnica dostane 335.000 eur na cyklotrasu na Brnianskej ulici


Dátum: 17.08.2022

Obrázok k aktualite Trenčianska radnica dostane 335.000 eur na cyklotrasu na Brnianskej ulici

Trenčín dostane nenávratný finančný príspevok vyše 335 tisíc eur. Ďalší náš úspešný europrojekt počíta s cyklopruhmi na Brnianskej ulici, od križovatky so Zlatovskou po križovatku s Bratislavskou ulicou. Súčasťou prác bude aj nový povrch cesty.

Budeme teda pokračovať v budovaní kompaktnej siete cyklistických komunikácií s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Cyklotrasa na Brnianskej ulici bude kľúčová na prepojenie cyklotrás na uliciach Zlatovská a Ľudovíta Stárka s Vážskou magistrálou ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením vedúcim cez Trenčín. Brnianska ulica tvorí podľa generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín dopravné prepojenie na Vážsku magistrálu a pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika sprístupňuje hospodárske uzly na území mesta s viac ako 300 pracovnými miestami.

Novú cyklistickú komunikáciu v dĺžke 523 metrov vybudujeme formou obojsmerného segregovaného cyklopruhu v šírke 1,5 m nanesením špeciálnej protišmykovej úpravy s farebným zvýraznením. Vodiaca čiara oddeľujúca cyklopruh od jazdných pruhov bude z bieleho tvrdeného plastu. Súčasťou projektu je, okrem plne bezbariérového úseku cyklotrasy, aj priechod pre chodcov a cyklistov a tiež kompletné dopravné značenie s bezpečnostným prvkom – bagetkami na vodiacej čiare, ktoré vytvoria vibračný efekt. V riešených úsekoch cyklotrasy obnovíme aj verejné osvetlenie.

Realizáciou projektu sa vytvorí bezpečné prepojenie s priemyselnou zónou, hospodárskym uzlom v mestskej časti Západ a ponad Váh aj s centrom mesta a mestskými časťami Sever a Juh. Veríme, že aj táto investícia prispeje k redukcii objemu automobilovej dopravy a zároveň zvýšeniu počtu používateľov nemotorovej dopravy.

Projekt „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa“ posudzovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Ministerstvo rozhodlo a schválilo na jeho realizáciu nenávratný finančný príspevok 335 267,01 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 352 912,64 eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Realizácia projektu je pravdepodobná v budúcom roku, pred nami je ešte verejné obstarávanie zhotoviteľa.


Skočiť na hlavné menu