Tlmače: V rámci projektu Zelené obce Slovenska pribudlo v meste 103 stromov


Dátum: 09.04.2023

Obrázok k aktualite Tlmače: V rámci projektu Zelené obce Slovenska pribudlo v meste 103 stromov
Mesto Tlmače vysadilo 103 kusov krov a stromov. Výsadba sa uskutočnila z projektu Slovenskej agentúry životného prostredia s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, informovala radnica.

Cieľom projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov, čím sa okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

V Tlmačoch pribudlo v rámci projektu 12 kusov borievky obyčajnej v lokalite dolný cintorín a 35 kusov tisu obyčajného v lokalite autobusová zastávka v dolnej časti mesta. Ďalších 56 kusov stromov bolo v druhovom zložení lipa malolistá, čerešňa vtáčia, dub letný, jarabina vtáčia, jedľa biela, borovica lesná, hrab obyčajný, javor mliečny.

Cieľom výsadby na týchto lokalitách je doplniť už existujúcu výsadbu stromov, no najmä podporiť všetky prirodzené funkcie stromov v meste, a tým prispieť k zdravšiemu a krajšiemu životnému prostrediu, skonštatovalo vedenie mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu