Tempo čerpania eurofondov sme zvýšili na takmer dvojnásobok, najlepší je stále program IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií


Dátum: 23.08.2023

Obrázok k aktualite Tempo čerpania eurofondov sme zvýšili na takmer dvojnásobok, najlepší je stále program IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií
Vláde Ľudovíta Ódora sa darí pokračovať v rýchlom tempe čerpania eurofondov. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,08 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády pred tromi mesiacmi čerpanie stúplo o vyše 923 miliónov eur, čo je nárast o 6,4 %. Za tri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 373 miliónov viac ako za necelých prvých päť mesiacov tohto roka.
 
O aktuálnom stave čerpania eurofondov na dnešnom rokovaní vlády informovali minister investícií Peter Balík a podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková. Stav čerpania dobiehajúcich eurofondov vyhodnocuje vláda od júna každé dva týždne a ukladá jednotlivým rezortom konkrétne úlohy na zlepšenie čerpania.
 
Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Čerpanie v tomto programe narástlo o takmer 18 %, čo je zvýšenie o 340 miliónov eur. „Som rád, že viaceré systémové opatrenia, ktoré sme zaviedli, fungujú a môžem si dovoliť byť optimistický – Integrovaný regionálny operačný program, ktorý riadi naše ministerstvo, má všetky predpoklady na to, aby sa prostriedky z neho podarilo vyčerpať,“ vyhlásil po rokovaní vlády minister investícií Peter Balík.
 
Dodal, že jedným z takýchto opatrení je zjednodušenie postupu pre fázovanie projektov. Projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, sa budú môcť financovať aj z nových eurofondov a na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné vyhlasovať nové výzvy.
 
K ďalším opatreniam na záchranu eurofondov patrí presun nezazmluvnených a nevyčerpaných prostriedkov na iné ciele. „Zo sumy 244 miliónov eur na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny sa podarilo vyplatiť prijímateľom už 184 miliónov eur, vrátane priamych alokácií pre samosprávy. Ďalších 76 miliónov eur sa presúva na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy,“ doplnil Balík.
 
Na záchranu eurofondov slúži aj možnosť navýšenia eurofondových projektov v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov. V programe IROP sa doteraz schválilo 104 dodatočných príspevkov v celkovej výške 29,7 milióna eur. Podarilo sa tak zachrániť rozvojové projekty obcí a krajov v objeme takmer 232 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese.
 
Z ďalších operačných programov zaznamenal významný nárast čerpania operačný program Integrovaná infraštruktúra v gescii ministerstva dopravy, kde sa čerpanie zvýšilo o 371 miliónov eur (6,18 %).
 
Z Prioritnej osi Informačná spoločnosť (PO7), ktorú zastrešuje MIRRI SR, sa presunulo 200 miliónov eur na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy a 30 miliónov išlo na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny, z ktorých sa už 19,5 milióna eur (65 %) vyplatilo prijímateľom.
 
MIRRI SR intenzívne pracuje aj na plnení svojich míľnikov v Pláne obnovy a odolnosti, a to v jeho Komponente 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika).
V júli bol splnený ďalší míľnik – bolo uzatvorených 5 zmlúv na financovanie Európskych centier digitálnych inovácií a ich podpory na Slovensku.
Zároveň sa z Plánu obnovy a odolnosti uzavrela zmluva s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) na Budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku.
 
Vláda začiatkom augusta schválila návrh MIRRI na poskytnutie financií na vybudovanie nového superpočítača z Plánu obnovy a odolnosti. Superpočítač vybuduje Centrum spoločných činností SAV a bude najvýkonnejším v strednej Európe. Našim výskumníkom, vedcom a firmám umožní vykonávať špičkové simulácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Od predpovedí počasia po objavovanie liekov, od technických objavov až po napríklad optimalizáciu dopravných systémov.
 
Intenzívne sme naštartovali aj nové eurofondy. Z Programu Slovensko je vyhlásených už 10 výziev za spolu 673 miliónov eur. Polovicu – teda päť z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko. Ide o výzvy na lepšie odborné vzdelávanie pre transformujúce sa regióny, na obnovu ciest II. a III. triedy, na modernejšie základné školy, na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a na digitalizáciu štátnych archívov. Priebežne sa pripravuje vyhlásenie ďalších výziev.
 
„Popri zachraňovaní eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia nesmieme zabúdať ani na to nové. Podarilo sa nám ho úspešne naštartovať, aktuálne už máme vyhlásené výzvy za takmer 700 miliónov eur, ďalšie sa pripravujú. Na osobitných rokovaniach vlády k eurofondom dostali všetky rezorty, ktoré plnia funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko, za úlohu vyhlásiť do konca septembra všetky výzvy, ku ktorým monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá. Naša východisková pozícia nebola vôbec jednoduchá a navyše máme len obmedzený čas, aj preto som rád, že sa nám darí napĺňať programové vyhlásenie vlády, v ktorom je čerpanie i dočerpanie eurofondov top prioritou,“ zhodnotil minister Balík.
 
 
Čerpanie EŠIF %
k 31.12.2022        9 605 895 955 66,23%
k 15.05.2023     10 156 038 664 70,03%
k 18.08.2023     11 079 418 649 76,40%
od 01.01.2023 do 15.05.2023           550 142 709 3,79%
od 15.05.2023 do 18.08.2023           923 379 985 6,38%
     
     
Čerpanie IROP  € %
k 31.12.2022        1 042 752 631 53,87%
k 15.05.2023        1 128 232 125 58,28%
k 18.08.2023        1 468 404 547 75,86%
od 01.01.2023 do 15.05.2023             85 479 494 4,42%
od 16.05.2023 do 18.08.2023           340 172 421 17,57%
     
     
Nárast čerpania EŠIF IROP
Nárast čerpania od 01.01.2023 do 15.05.2023           550 142 709         85 479 494
Nárast čerpania od 16.05.2023 do 18.08.2023           923 379 985       340 172 421
 

 
Skočiť na hlavné menu