Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje
 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Názov projektu Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje
Kód projektu 041TT060190
Prijímateľ Názov Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce
Sídlo Hlavná 1, 92 241 Drahovce
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Piešťany Obec Drahovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.08.2019 28.05.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 148 355,00
Z toho NFP 59 342,00
Vlastné zdroje 89 013,00
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo:
Zvýšenie produkcie a efektívnosti špeciálnej rastlinnej výroby
 
Špecifickými cieľmi projektu:
 • Modernizácia strojového parku pre pestovanie a zber zeleniny
Tento cieľ bol naplnený obstaraním komplexu mechanizmov nevyhnutných pre kvalitné pestovanie zeleniny.
 • Obnova vnútropodnikovej prepravy na úseku  špeciálnej rastlinnej výroby
Tento cieľ bol naplnený nákupom  jedného traktora s menším výkonom s dvoma prívesmi s nosnosťou 10 t.
 • Zvýšenie kvality výživy a ošetrovania porastov v zeleninárstve počas vegetácie
Tento ciel bol naplnený obstaraním modernej  plečky a medziriadkového kultivátora pre ničenie burín a aplikáciu  hnojív
 • Zlepšenie technických podmienok pre zber petržlenovej vňate, ako hlavného produktu špeciálnej rastlinnej výroby podniku
Tento cieľ bol naplnený obstaraním novej diskovej kosy ako náradia.
 • Zlepšenie pracovných podmienok
Tento cieľ bol naplnený predovšetkým  modernizáciou strojového parku s nižšou poruchovosťou nových strojov a technologických zariadení.
 • Vytvorenie jedného nového pracovného miesta
Tento cieľ bol naplnený, bolo vytvorené jedno nové pracovné miesto.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo obstaranie kvalitných mechanizmov nevyhnutných pre kvalitné pestovanie zeleniny:
 • Medziriadkový kultivátor 6 riadkový, 
 • Mulčovacia kosačka VOTEX- 4/345,
 • Traktorový náves T672/1,
 • Traktorový príves, 
 • Univerzálna plečka, 6 riadková so sklopným rámom
 • Kolesový traktor kW/HP - 55/75.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh)  
 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu 2
Skočiť na hlavné menu