Štátni cestári podpísali zmluvu na rekonštrukciu cesty Vranov nad Topľou - Parchovany


Dátum: 16.03.2023

Obrázok k aktualite Štátni cestári podpísali zmluvu na rekonštrukciu cesty Vranov nad Topľou - Parchovany
Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje na Zemplíne cestu prvej triedy I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany. Zmluvu na stavebné práce za 11,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) uzavrela so spoločnosťou Eurovia SK, a. s., Košice na základe výsledku verejného obstarávania. Zhotoviteľ sa zaviazal cestu obnoviť do 18 mesiacov od odovzdania staveniska, táto lehota nezahŕňa zimné obdobie od 1. decembra do 1. marca. Ako vyplýva z informácií v centrálnom registri zmlúv, stavenisko bude odovzdané do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo. Štátni cestári plánujú investíciu financovať s využitím prostriedkov Európskej únie.
 
„Cieľom rekonštrukcie je vylepšenie technického stavu cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy," uviedla SSC pri vyhlásení verejnej súťaže s tým, že súčasťou prác bude aj obnova piatich mostov. Technické vylepšenie znamená najmä elimináciu priečnych a pozdĺžnych nerovností, zosilnenie vozovky, rozšírenie komunikácie, vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami. Pribudnú prídavné pruhy, autobusové zastávky, ako aj nové bezpečnostné prvky.
 
Cestári vyhlásili nový tender na rekonštrukciu cesty I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany vlani koncom marca, odhadovaná hodnota stavebných prác plánovaných na 18 mesiacov bola vyše 12 miliónov eur bez DPH. Podľa údajov v dokumentoch zákazky vo Vestníku verejného obstarávania ponuky predložilo sedem uchádzačov, jedného vylúčili. SSC vybrala za zhotoviteľa spoločnosť Eurovia SK, ktorá navrhla najnižšiu cenu. Tá bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, predkladali ich v štyrikrát predĺženom termíne vlani začiatkom augusta. SSC začala obstarávať rekonštrukciu uvedenej cesty pôvodne už v júli 2019 za predpokladanú cenu 10 miliónov eur bez DPH. Súťaž zrušila v závere roka 2021 pre zmenu podmienok, za akých obstarávanie vyhlásila, pre rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o možnom porušení pravidiel obstarávania a nárast cien stavebných materiálov. Ponuky vtedy navrhlo tiež sedem uchádzačov.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu