Štátna IT firma nestíha realizovať projekty a vyhlasuje rozporuplné súťaže, tvrdí IT Asociácia Slovenska


Dátum: 16.06.2023

Obrázok k aktualite Štátna IT firma nestíha realizovať projekty a vyhlasuje rozporuplné súťaže, tvrdí IT Asociácia Slovenska
IT Asociácia Slovenska (ITAS) opakovane informovala, že stav, do ktorého sa dostala štátna spoločnosť Slovensko IT, a. s., nie je dobrý. Ukázalo sa to aj pri vypísaní užšej súťaže na zabezpečenie IT profesionálov, ktorá je v rozpore so zákonom.

Ako ITAS v piatok informovala, poverenému ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrovi Balíkovi v otvorenom liste opísala všetky rozpory v postupe štátnej akciovky. Súčasne mu navrhla, aby jej postup prehodnotil a ako jediný akcionár dal pokyn na zrušenie tejto „zle nastavenej súťaže”.

Slovensko IT sa podľa ITAS už dlhodobo borí s problémami, napriek opakovaným finančným injekciám je v účtovnej strate, zápasí s nedostatkom personálnych kapacít a mešká s dodávkou projektov. Veľké množstvo zadaní zo strany ministerstva informatizácie, tvrdí asociácia, je evidentne nad jej kapacitné a kvalifikačné možnosti. Tento problém sa štátna akciovka rozhodla riešiť cestou obstarávania personálnych kapacít užšou súťažou. ITAS považuje tento spôsob obstarávania kapacít za nevhodný a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

„Koncom mája sme zaslali Slovensko IT žiadosť o nápravu, v ktorej sme detailne opísali všetky argumenty proti takémuto spôsobu nákupu personálnych kapacít pre zazmluvnené IT projekty. V reakcii Slovensko IT sme sa dočítali, že nevidí v súťaži žiadne rozpory,” uviedol manažér pre komunikáciu ITAS Juraj Kadáš. V ITAS sú presvedčení, že spôsob obstarávania personálnych kapacít štátnou firmou je diskriminačný a obmedzuje férovú hospodársku súťaž. Zo súťaže totiž vyraďuje veľké množstvo potenciálnych uchádzačov - firiem, ktoré sú na podobné zákazky pripravené odborne a aj personálne.

Zdro: SITA

Skočiť na hlavné menu