Stará Ľubovňa získala dotáciu na skatepark i obnovu vnútrobloku


Dátum: 19.10.2022

Obrázok k aktualite Stará Ľubovňa získala dotáciu na skatepark i obnovu vnútrobloku
Mesto Stará Ľubovňa získalo takmer 690.000 eur na komplexnú obnovu ďalšieho vnútrobloku na sídlisku Západ z Regionálneho operačného programu. Vďaka dotácii tak zrekonštruujú areál pri obchodnom dome Družba. Samospráva bola okrem toho úspešná aj so žiadosťou o finančné prostriedky na výstavbu skateparku. Projektová referentka na tamojšom Mestskom úrade Miriama Varcholová pre TASR uviedla, že so stavebnými úpravami vo vnútrobloku by sa mohlo začať na jar budúceho roka, pričom práce potrvajú deväť mesiacov.

"Proces verejného obstarávania plánujeme zrealizovať do konca tohto roka," uviedla Varcholová. V prípade sídliska Západ projekt rieši rekonštrukciu chodníkov, spevnených plôch a schodísk, pribudne tam petangové, detské aj workoutové ihrisko či chodník "na boso". Súčasťou lokality bude aj komunitná a dažďová záhrada s ovocným sadom a kríkmi a kompostérom. "Okrem toho pribudnú prístrešky na komunálny odpad so zelenou strechou a hľadisko. Zároveň sa zrevitalizuje aj zeleň v tomto území," doplnila Varcholová.

Cieľom projektu je podľa nej zlepšiť environmentálne aspekty vo vnútrobloku na najväčšom ľubovnianskom sídlisku a v konečnom dôsledku docieliť zmeny negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie a zdravie obyvateľov. "Projekt zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene a posilní sa ekologická stabilita daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality," objasnila s tým, že celkové náklady sú na úrovni takmer 726.000 eur. Zrevitalizuje sa tak územie s rozlohou 11.000 štvorcových metrov.

Radnica chce do konca mesiaca spustiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a komplexnú revitalizáciu vnútrobloku aj na sídlisku Východ. Varcholová dodala, že o zdroje sa chce mesto uchádzať v nových výzvach v ďalšom programovom období.

Na skatepark získala Stará Ľubovňa v rámci plánu rozvoja NRO (National Reconnaissance Office) 70.000 eur. Minulý rok mestu schválil príspevok Prešovský samosprávny kraj vo výške viac ako 32.000 eur. Celkové náklady sú však na úrovni takmer 135.000 eur, a tak samospráva hľadala ďalšie externé zdroje. Tento projekt považuje radnica za dôležitý, nielen preto, že najmä mladí ľudia na neho čakajú viac ako 10 rokov, ale je to aj začiatok budovania novej športovo-oddychovej zóny pri cyklotrase Cesta okolo Tatier. Tá by mohla podľa samosprávy prilákať do mesta ďalších turistov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu