Stará Ľubovňa: Spojenú školu obnovujú za takmer 7,6 milióna eur


Dátum: 31.05.2022

Obrázok k aktualite Stará Ľubovňa: Spojenú školu obnovujú za takmer 7,6 milióna eur
Spojenú školu (SŠ) v Starej Ľubovni v súčasnosti obnovujú za takmer 7,6 milióna eur. Vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie z Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Miroslav Vaško informoval, že investície sú rozdelené medzi dve pracoviská.

Viac než 4,8 milióna eur je určených pre hlavné sídlo v Starej Ľubovni. "Zrekonštruujú sa existujúce priestory v areáli okolo hlavnej budovy, vybudujú sa nové odborné učebne, vytvorí multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum a športový areál. Zakúpi sa aj moderné materiálno-technické vybavenie v hodnote takmer 1,1 milióna eur, čím sa zabezpečia ideálne podmienky pre poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania," priblížil Vaško. Zvýši sa tak podľa neho úroveň zručností žiakov, aj ich uplatniteľnosť na trhu práce. Škola sa orientuje na oblasť služieb so zameraním na cestovný ruch, gastronómiu a remeslá.

Stavebné práce uskutočňujú v areáli školy na Jarmočnej ulici od januára s minimálnym zásahom do vyučovacieho procesu. "Multifunkčné centrum a stolárska dielňa by mali byť hotové v auguste, aby sme do nich začiatkom nového školského roka mohli opäť presunúť výučbu," ozrejmil riaditeľ školy Ján Bondra. V dielni pribudne aj moderné stolárske vybavenie. Od júna sa začínajú práce aj v priestoroch školskej kuchyne a jedálne, v odborných učebniach pre prípravu pokrmov, služieb v kaderníckom salóne a začne sa s výstavbou nového objektu pre výučbu barbeque.

Zvyšná časť finančných prostriedkov je určená na výstavbu nového objektu elokovaného pracoviska školy v neďalekej Lomničke, ktoré bude slúžiť pre potreby praktického vyučovania zameraného prioritne na remeslá. Zároveň v ňom zriadia náborové centrum a vznikne priestor na rôzne školenia. S prácami by sa malo začať v lete a potrvajú do konca budúceho roka.  

Okrem stavebných prác sa na severnom Spiši v rámci projektu financovaného z operačného programu (OP) Ľudské zdroje vytvorila lokálna platforma. Jej úlohou je poskytovať metodickú podporu a zabezpečovať kvalitu inovácií vzdelávacích programov a ich aktuálnosť z pohľadu potrieb na trhu práce. Na procese sa aktívne podieľajú zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. "Výsledkom je spracovanie nových školských vzdelávacích programov, vznikajú aj nové učebné texty a ďalšie pomôcky," doplnil Vaško. V rámci OP Integrovaná infraštruktúra tiež zakúpia stroje a zariadenia za asi 360.000 eur pre účely poskytovania praktického vyučovania žiakov priamo u zamestnávateľa.

Ide o projekt v rámci iniciatívy Európskej komisie v spolupráci so Svetovou bankou pod názvom Catching-up Regions (CuRI) na pomoc "dobiehajúcim", resp. zaostávajúcim regiónom. Slovensko sa oficiálne do nej zapojilo v roku 2018 prostredníctvom PSK a jednou z piatich pilotných škôl je práve ľubovnianska. Okrem PSK sa k iniciatíve v roku 2019 pripojil Banskobystrický a vlani aj Košický samosprávny kraj.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu