STARÁ ĽUBOVŇA: Plánujú rekonštrukciu lesnej cesty pri Lomničke za asi 1,4 mil. eur


Dátum: 10.03.2023

Obrázok k aktualite STARÁ ĽUBOVŇA: Plánujú rekonštrukciu lesnej cesty pri Lomničke za asi 1,4 mil. eur
Vojenské lesy a majetky SR chcú nechať zrekonštruovať súčasnú lesnú cestu v katastri obce Lomnička v okrese Stará Ľubovňa dlhú viac ako 4,8 kilometra. Pôjde o investíciu v predpokladanej výške takmer 1,4 milióna eur bez DPH. Komunikácia po stavebnej úprave umožní podľa štátneho podniku rozvíjať lesné hospodárstvo v danej lokalite, a tiež znížiť prejazdy po lesnej pôde a tak aj riziká erózie. V súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác. Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, projekt bude financovaný z eurofondov.

Štrková lesná cesta pokrytá makadamom je napojená na miestnu cestu v samotnej obci. Pre súčasný nevyhovujúci technický stav si podľa vojenských lesov a majetkov vyžaduje obnovu. Cesta je už pre nerovnosti krytu vozovky a výtlky nepojazdná. Priekopy pozdĺž komunikácie sú zase zanesené a zarastené trávou a krovím. Súčasťou stavebných úprav povrchu cesty bude aj dobudovanie skladov drevnej hmoty v jej trase a tiež úpravy a vybudovanie nových priepustov. Rekonštrukciu uskutočnia v chránenom vtáčom území Levočské vrchy s prvým stupňom ochrany prírody.

Zámerom projektu je podľa štátneho podniku výrazne zlepšiť dostupnosť jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa a zefektívniť hospodárenie v riešených územiach. „Takisto je cieľom komplexnej rekonštrukcie tejto lesnej cesty zlepšiť environmentálnu hodnotu lesa so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Skvalitnením lesnej cesty, a teda zlepšením dostupnosti lesa, sa zníži spotreba palív lesnej mechanizácie, znížia sa prejazdy po lesnej pôde, a tým pádom aj riziká erózie pôd v lesoch,“ uvádza sa vo vestníku. Cieľom sprístupnenia lokalít je podľa štátnych lesov umožniť efektívne vykonať všetky činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie obnovy lesa, ale aj výchovných opatrení či odvozu drevnej hmoty. Upravená cesta má tiež zlepšiť prístup požadovanej techniky v prípade zneškodňovania lesných požiarov či v prípade iných nepredvídaných udalostí.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu