Spoznajte úspešné projekty financované s pomocou eurofondov


Dátum: 22.12.2021

Obrázok k aktualite Spoznajte úspešné projekty financované s pomocou eurofondov
Úrad vlády SR pre Vás pripravil vianočné prekvapenie!
Viac ako 60 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020, vám predstaví rozsiahla plnofarebná publikácia s názvom Eurofondy pomáhajú našim regiónom, ktorú v týchto dňoch vydal Úrad vlády SR.


Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené podľa toho, či sa nachádzajú na západnom, strednom alebo východnom Slovensku. Na konci publikácie môžete nájsť aj niekoľko národných projektov, ktoré zastrešujú takmer celé územie SR. Samozrejmosťou je aj mapa Slovenska s označením, kde sa projekt nachádza. Sprievodný text predstavuje jednotlivé projekty a ich  prínos pre obyvateľov a región, v ktorom sa projekt nachádza. Uvádza aj tipy na výlety v ich okolí. Popis projektov je doplnený o názov projektu a informácie, z ktorých operačných programov boli financované a kto je prijímateľom projektu. 

Brožúra je zaujímavo poňatou  propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Fotograficky a informačne je veľmi pestrá a bohatá. Predstavuje príklady projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov a zároveň môže byť inšpiráciou pre zlepšenie života aj vo vašom regióne.

Na výrobe a tlači publikácie participovala SOŠ polygrafická v Bratislave, môžete ju bezplatne získať v integrovanej sieti Informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline, Trnave, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici a Humennom. Elektronickú verziu publikácie nájdu záujemcovia na webovom sídle eufondy.sk.

Skočiť na hlavné menu