Spojená škola v Detve zmodernizovala praktické vyučovanie za osem miliónov eur


Dátum: 14.02.2024

Obrázok k aktualite Spojená škola v Detve zmodernizovala praktické vyučovanie za osem miliónov eur
Spojená škola v Detve ukončila v decembri 2023 dva projekty z Integrovaného regionálneho operačného programu. Za účelom modernizácie praktického vyučovania bolo preinvestovaných takmer 8 miliónov eur. Projekt bol venovaný inovácii všetkých 4 študijných odborov - mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia.

Zámerom školy je pripravovať kvalifikovaných absolventov vybavených vedomosťami a zručnosťami zodpovedajúcimi požiadavkám regionálnych zamestnávateľov a umožniť im tam plynulý prechod na trh práce. Nechceme vychovávať nezamestnaných, chceme zamedziť, aby kvalifikovaní mladí ľudia odchádzali z regiónu len preto, že tu nevedia uplatniť svoju kvalifikáciu. Projekt rozvíja také kompetencie absolventov, ktoré budú v súlade s predstavami zamestnávateľov a modernými trendmi v súčasnosti, zahrňujúce hlavne rozvoj priemyslu. V súčasnosti spolupracujeme v rámci duálneho vzdelávania s 11 regionálnymi zamestnávateľmi. V duálnom vzdelávaní je 70 % žiakov školy, v nižších ročníkoch presahuje tento počet 90 %. Žiaci sa pripravujú v reálnych podmienkach pod vedením odborníkov z praxe. Sú motivovaní prospechovým štipendiom až do 180 eur o odmenou za produktívnu prácu. V krásnych vynovených priestoroch vznikli nové učebne s modernými strojmi a technológiami za takmer 3 milióny eur.

Vznikli 4 nové odborné učebne založené na serveri a klientskych staniciach. Vybudovali sme 2 učebne metrológie, v ktorých sa nachádzajú 3D meracie prístroje vrátane 3D súradnicového meracieho stroja s CNC riadením. V nových priestoroch dielní vznikli 3 učebne automatizácie. Ide o modulárne bunky s robotmi, ktoré umožňujú simuláciu a tréning priemyselných procesov. Moduly obsahujú prvky pneumatiky, hydrauliky, robotiky a riadenia. Automatizáciu sme podporili aj zriadením pracoviska programovanie PLC automatov. Popri automatizácii kladieme veľký dôraz aj na robotizáciu. Okrem strojárskych profesií sa zameriavame na rozvoj duálneho vzdelávania žiakov obchodnej akadémie s cieľom vytvoriť konzultačné centrum v oblasti ekonomického a právneho poradenstva záujemcom o podnikanie. Pôjde tak o prepojenie s dôležitou víziou školy, a to poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb širokej verejnosti. Umožníme tak mladým ľuďom získať kvalifikáciu a zároveň im pomôžeme pri naštartovaní vlastného podnikania. Uskutočnená rekonštrukcia a modernizácia robia z našej školy jednu z najlepšie vybavených stredných odborných škôl v oblasti strojárstva, elektrotechniky a mechatroniky nielen v Banskobystrickom kraji, ale aj na Slovensku. Modernizované zariadenie a technológie v plnej miere zodpovedajú vybaveniu a požiadavkám zamestnávateľov. Absolventi, ktorí prejdú prípravou na moderných CNC, automatizačných a robotických pracoviskách, budú kvalifikovaní zamestnanci pripravení pre akúkoľvek modernú strojársku firmu.
Skočiť na hlavné menu