Spišská Nová Ves zrealizuje vnútroblok na sídlisku Západ, získalo peniaze z eurofondov


Dátum: 22.10.2022

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves zrealizuje vnútroblok na sídlisku Západ, získalo peniaze z eurofondov
Mesto Spišská Nová Ves uspelo so žiadosťou o finančné zdroje z eurofondov na revitalizáciu vnútrobloku sídliska Západ. Projekt bol schválený v plnej výške, teda viac ako 532-tisíc eur. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Obnova popri ňom čaká aj sídlisko Východ za približne 400-tisíc eur, aj na tento účel už samospráva získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako vyplýva z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, v tomto prípade samospráva realizuje verejné obstarávanie.

Predloženie žiadosti v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu v súvislosti s revitalizáciou vnútrobloku na Západe schválili mestskí poslanci ešte v marci. Spolufinancovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami viac ako 600-tisíc eur predstavuje na strane mesta päť percent.

Plánovaná revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ, ktoré je ohraničené ulicami Hutnícka, Kolárska a Strojnícka, by zahŕňala modernizáciu mestského mobiliáru a detských ihrísk. Podľa dôvodovej správy k marcovému zastupiteľstvu tam chcú obnoviť aj zeleň a pribudnúť by mali nové stožiare verejného osvetlenia popri navrhovaných peších trasách, pri multifunkčnom ihrisku a detských ihriskách. Celková výmera riešeného územia je 7 165 štvorcových metrov, z toho podiel zelene predstavuje takmer 58 percent. Postaviť by chceli aj amfiteáter, ktorý by slúžil na prezentáciu aktivít Centra voľného času, či iné školské a mimoškolské aktivity, hudobné a divadelné vystúpenia.

Zároveň sa počíta s obnovou komunikácií a vegetačnými úpravami. „V rámci riešenia revitalizácie vnútrobloku boli v riešenom území v závislosti od veku cieľových skupín a aktivít vyčlenené tri plochy pre realizáciu detských ihrísk, respektíve osadenie fitness prvkov a multifunkčného ihriska. V centrálnom priestore vnútrobloku sa navrhuje realizovať detské ihrisko pre malé deti vo veku jeden až šesť rokov a detské ihrisko pre väčšie deti vo veku štyri až štrnásť rokov. V juhovýchodnej časti areálu navrhujeme realizovať exteriérové fitness s možnosťou posilňovania a precvičenia celého tela,“ uvádza sa v správe k zastupiteľstvu.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu