Spišská Nová Ves: Revitalizácia areálu SPŠT za vyše milióna eur sa blíži do finále


Dátum: 18.09.2023

Obrázok k aktualite Spišská Nová Ves: Revitalizácia areálu SPŠT za vyše milióna eur sa blíži do finále
Stredná priemyselná škola technická (SPŠT) v Spišskej Novej Vsi sa mení na zelenú. Revitalizácia jej areálu na Hviezdoslavovej ulici za vyše milióna eur sa pomaly blíži do finále. Uviedla to Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý je zriaďovateľom školy.

Pred realizáciou zelených opatrení škola zrekonštruovala vodovodné potrubie, keďže dlhodobo zápasila s únikom tisícov litrov vody a často dochádzalo k haváriám. Zmenilo sa tiež trasovanie a vybudovali novú sieť vodovodných potrubí. Terezková priblížila, že projekt ráta s realizáciou siedmich vodozádržných opatrení. "Ide o vegetačnú strechu, podpovrchové akumulačné nádrže či podpovrchové vsaky. Škola nechala vybudovať dažďové záhrady a jazierko v átriu i vegetačné steny. Okrem toho je na pláne výmena nepriepustných plôch za vegetačnú alebo priepustnú. Pribudne tiež prístrešok či osvetlenie," vymenovala hovorkyňa.

Priemyslovka v Spišskej Novej Vsi sa mení na zelenú

Škola podľa kraja realizáciou projektu vytvorí kvalitné prostredie na oddych a relax študentov počas vyučovania a zároveň prispeje k ich vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Opatrenia by mali škole priniesť aj finančný efekt v podobe ušetrených peňazí z poplatkov za odvádzanie dažďovej vody. Projekt SPŠT vybralo Ministerstvo životného prostredia SR spomedzi mnohých žiadostí ešte v roku 2021.

O rok neskôr škola podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 810.000 eur. Celkovo sa však stavebné práce a iné dodávky investičnej akcie kofinancované KSK vyšplhali na 1,038 milióna eur. Práce by mali byť ukončené v polovici októbra. "Klíma sa mení a my musíme hľadať riešenia, aby boli následky pre nás čo najmenej bolestivé. Preto škola podala projekt na realizáciu vodozádržných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy v jej areáli. Projekt vodozádržných opatrení je zároveň prvým, ktorý bude zrealizovaný v takomto rozsahu na Slovensku," upozornil predseda KSK Rastislav Trnka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu